Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Pracownik ds. Obsługi Umów


poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

 

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Umów
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • koordynacja procesu najmu i dzierżawy oraz zarządzanie istniejącymi umowami
 • uczestnictwo w prowadzeniu procesów przygotowania nieruchomości w najem i dzierżawę
 • prowadzenie rejestru umów
 • opiniowanie korespondencji administracyjnej dotyczącej wydawanych decyzji dla inwestycji prowadzonych przez podmioty zewnętrzne na gruntach PKP, np. ZRiD, decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
 • uczestnictwo w procesie wydawanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz wydawanie odstępstw w zakresie usytuowania budynków i budowli, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej
 • prowadzenie wymaganej sprawozdawczości
 • ewidencja i porządkowanie dokumentów, przechowywanie ich w należytym porządku oraz właściwe ich zabezpieczenie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych (Excel, Word, SAP) w szczególności EXCEL
 • wysoka kultura osobista
 • dyspozycyjność oraz umiejętność organizacji pracy własnej

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół
 • dobrą lokalizację miejsca pracy
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ