Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista


Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114178

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w pracach koncepcyjnych oraz merytoryczno-redakcyjnych nad publikacjami o charakterze zbiorczym (m.in. Rocznikami Statystycznymi Polski, miesięcznym raportem „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju” oraz publikacjami okolicznościowymi) w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców na informacje statystyczne o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski, z uwzględnieniem porównań międzynarodowych.
 • Bierze udział w opracowywaniu dodatkowych analiz i materiałów statystycznych dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej kraju oraz z zakresu porównań międzynarodowych w celu zaspokojenia bieżących potrzeb użytkowników (w tym organów państwa oraz Kierownictwa GUS) na aktualne i rzetelne informacje w tym zakresie.
 • Współpracuje z departamentami GUS i Urzędami Statystycznymi odpowiedzialnymi za dane statystyczne w celu zapewnienia spójności i porównywalności szeregów danych prezentowanych w publikacjach statystycznych.
 • Wykorzystuje międzynarodowe źródła danych i analizuje spójność i porównywalność szeregów danych w nich udostępnianych w celu zapewnienia rzetelnych informacji statystycznych z zakresu porównań międzynarodowych w opracowywanych przez Departament publikacjach i innych produktach (np. treściach na Portalu Informacyjnym GUS).
 • Bierze udział w pracach nad rozwojem form i zawartości publikacji o charakterze zbiorczym w celu doskonalenia oferty publikacyjnej GUS i dostosowania jej do zmieniających się realiów i potrzeb użytkowników.
 • Bierze udział w przygotowaniu i opiniowaniu dokumentów krajowych oraz raportów organizacji międzynarodowych dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce w celu zapewnienia ich rzetelności pod względem prezentowanych informacji statystycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wiedza nt. sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i świata
 • Wiedza nt. badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną
 • Znajomość zagadnień z zakresu makroekonomii i statystyki
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne
 • Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym - B2 potwierdzona certyfikatem
 • Umiejętność dokonywania analizy danych statystycznych
APLIKUJ TERAZ