Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista ds. księgowych i rozliczeń projektów (na zastępstwo)


Ogłoszenie numer: 6026919, z dnia 2021-11-27

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kwestura Dział Księgowości

 

ogłasza konkurs na stanowisko

Specjalista ds. księgowych i rozliczeń projektów (na zastępstwo)

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

 • Prowadzenie ewidencji księgowej projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych zgodnie
  z podpisanymi umowami oraz obowiązującymi przepisami.
 • Ewidencja dokumentów księgowych związanych z realizowanymi projektami tj. faktury, listy płac, delegacje, wyciągi bankowe, PK.
 • Bieżąca analiza i uzgadnianie kont księgowych w zakresie ponoszonych kosztów
  i otrzymywanych środków na realizację projektów.
 • Realizacja płatności w ramach rozliczanych projektów.
 • Bieżąca analiza i uzgadnianie rachunków bankowych wyodrębnianych dla poszczególnych projektów.
 • Weryfikacja, w zakresie zgodności z ewidencją księgową, sprawozdań i Wniosków o Płatność składanych przez jednostki realizujące projekty.
 • Bieżąca współpraca z jednostkami Uniwersytetu realizującymi projekty.

Wymagania

 • Minimum średnie wykształcenie kierunkowe z zakresu Rachunkowości i Finansów
 • Znajomość przepisów Ustawy o Rachunkowości
 • Doświadczenie zawodowe związane z pracą w księgowości
 • Biegła, praktyczna znajomość MS Office, a w szczególności MS Excel
 • Dokładność i skrupulatność
 • Umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i organizacyjne
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole
Mile widziane:
 • Doświadczenie na stanowisku związanym z rozliczaniem środków ze źródeł zewnętrznych
 • Znajomość systemu SIMPLE ERP
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ