Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy analityk ds. kontrolingu i raportowania


Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
Starszy analityk ds. kontrolingu i raportowania
Miejsce pracy: Kraków
Numer: StPr/22/9475
OBOWIĄZKI:
Przejęcie pełnej odpowiedzialności za określone wymogi sprawozdawczości US GAAP zgodnie z korporacyjnymi standardami sprawozdawczości PepsiCoWspieranie zespołu ds. sprawozdawczości finansowej w terminowym składaniu skonsolidowanego bilansu europejskiego,rachunku zysków i strat, przepływu środków pieniężnych oraz innych analiz na koniec okresu.Przegląd harmonogramów A9, GPR i A&M dla każdego zamknięcia kwartału w celu zapewnienia dokładności i odpowiedniości dla wewnętrznych i zewnętrznych celów sprawozdawczychDostarczanie doraźnych wniosków od Korporacji. Obejmuje to współpracę z zespołami jednostek rynkowych w całej EuropieWspieranie zespołu ds. sprawozdawczości finansowej w Europie w procesach zamykania kwartałów, w szczególności przed i pozamknięciu, reprezentacji, zgodności z przepisami księgowymi itp.Wspieranie Starszego Menedżera ds. Sprawozdawczości w zakresie sprawozdawczości kwartalnejWspieranie procesu rocznego przeglądu utraty wartości, np. przeglądanie zgłoszeń, dokumentacji, organizowanie szkoleń,przekazywanie danych wejściowych do wykorzystania przez rynkiWsparcie procesu zatwierdzania opłat za audyt, przyjmowanie wniosków od rynkówPraca projektowa - doraźne projekty kontrolne, np. usprawnienie procesu księgowania leasinguWewnętrzne kontrole finansowe - przeprowadzanie testówSarbanes-Oxley (SOx) i uzupełnianie skryptów testów do przeglądu przez starszych członków zespołu w odpowiednim czasieZapewnienie wsparcia w różnych projektach związanych z uproszczeniem sprawozdawczości finansowej i wydajnością, w tym łączność z działem korporacyjnym i terenowymRozwijanie umiejętności jako eksperta w dziedzinie HFM, aby skutecznie zarządzać analizą danych i być w stanie wspierać innych użytkowników
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne
Język: angielski, w mowie - C1 - zaawansowany, w piśmie - C1 - zaawansowany


Wymagania inne:

poziom wykształcenia: WYŻSZE, kierunek wykształcenia: KIERUNKI ZWIĄZANE Z EKONOMIĄ, RACHUNKOWOŚCIĄ LUB FINANSAMI I KONTROLINGIEM, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z analizą finansową, wsparciem finansowym przedsiębiorstw, kontrolą i/lub planowaniem wydatków i kosztów (np. kierownik ds. finansów, ekonomista, specjalista ds. sprawozdawczości), umiejętność pracy w zespole; umiejętność pracy pod presjączasu; komunikatywność; umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi; wysoka odporność na stres; analityczne myślenie; sumienność; umiejętność pracy w środowisku międzynarodowym; umiejętność zarządzania zespołem; zaawanasowana znajomość programu Excel i PowerPoint (weryfikacja na rozmowie kwalifikacyjnej, certyfikaty nie są wymagane), angielski zaawansowany (C1) weryfikacja na rozmowie kwalifikacyjnej, certyfikaty nie są wymagane

Miejsce pracy:

Kraków


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 12 100 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

APLIKUJ TERAZ