Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista


Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116209

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w opracowaniu rocznych i kwartalnych niefinansowych rachunków narodowych w celu uzyskania pełnej sekwencji rachunków narodowych.
 • Przeprowadza transmisję tablic zgodnie z Programem Transmisji ESA 2010 oraz sporządza i opiniuje krajowe i międzynarodowe raporty i dokumentację w zakresie rachunków narodowych.
 • Uczestniczy w pracach metodologicznych mających na celu poprawę jakości zestawiania rachunków narodowych zgodnie z ESA 2010.
 • Uczestniczy w przygotowywaniu i wdrażaniu komputerowych metod opracowań związanych z rachunkami narodowymi w celu automatyzacji zestawiania rachunków narodowych.
 • Koordynuje prace w zakresie: rocznych planów szkoleń i oceny ich efektywności; krajowego raportu jakości; materiałów do planu pracy Rady Ministrów; materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniu Prezydium Kolegium GUS, Rady Statystyki, Komisji Metodologicznej, Komisji Programowej, Komitetu Redakcyjnego i innych w celu wypełnienia zobowiązań Departamentu Rachunków Narodowych.
 • Bierze udział w opracowaniu programu badań statystycznych statystyki publicznej, programu wieloletniego w zakresie pozostającym w kompetencjach wydziału w celu ich terminowego opracowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość teorii ekonomii i statystyki
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze opracowań analitycznych: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym – C1
 • Znajomość zasad Europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych
APLIKUJ TERAZ