Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Statystyk


Urząd Statystyczny w Szczecinie
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Statystyk
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 129957

Warunki pracy


 • Charakter pracy: w systemie ośmiogodzinnym, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka). 
 • Stanowisko znajduje się na 1 i 8 piętrze w siedzibie Urzędu
 • Budynek - brak progów utrudniających wjazd wózkiem, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy zaopatrzone są w informację głosową oraz tablice przyzywowe z oznakowaniem dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na poziomie parteru.

Zakres zadań

 • uczestniczy w rejestracji jednostek gospodarki narodowej w rejestrze Regon
 • współpracuje z organami rejestrowymi, ewidencyjnymi, założycielskimi oraz innymi instytucjami
 • współuczestniczy w sporządzaniu wykazów, wyciągów i zestawień według zadanych kryteriów z bazy danych REGON z użyciem niezbędnych narzędzi informatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej i służby cywilnej
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru REGON i klasyfikacji PKD 2007
 • Znajomość ustaw o statystyce publicznej i służbie cywilnej
 • Znajomość programu MS Excel (w szczególności podstawowe formuły matematyczne, logiczne, statystyczne i wyszukiwania oraz tworzenia tablic - sortowanie, filtrowanie, formatowanie
 • Komunikatywność
 • Dokładność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Podstawowa znajomość aplikacji MS Access lub SQL dla użytkowników
APLIKUJ TERAZ