Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca Dyrektor:

  Analityk/ ekspert ds. cx/nps

  na czas określony Departament Klienta Rynku Detalicznego

  Starszy specjalista ds. uzgodnień finansowych

  na czas określony Centrum Kart

  Specjalista ds. Weryfikacji Jakości Procesów Kredytowych

  Departament Walidacji Modeli

  Starszy Doradca ds. Klienta Sektora Publicznego

  Biuro Klienta Sektora Publicznego

  Technik ekonomista

  ewidencjonowanie w systemach informatycznych danych z zeznan podatkowych dokonywanie analizy formalnej przetwarzanych dokumentów prowadzenie czynności sprawdzajacych w podatku PIT Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Uprawnienia:...

  Starszy analityk kontroli finansowej

  - Przygotowanie budżetu i prognoz dla poszczególnych funkcji w firmie, przegląd celów z celami biznesowymi poprzez analizę finansową w celu wsparcia procesu podejmowania decyzji przez kierownictwo;- Wspieranie i wpływanie na kluczowe decyzje operacyjne i...

Czy dyrektor banku może pracować zdalnie?

praca zdalnaW Polsce niewiele przedsiębiorstw jest przygotowanych do pracy zdalnej. Dotyczy to również sektora bankowego. Niemniej jednak w obliczu pandemii koniczne jest oddelegowanie maksymalnej ilości pracowników do pracy zdalnej.

Czy dyrektor banku również może pracować zdalnie? Spieszymy z odpowiedzią!

To, czy dyrektor może przejść na pracę w trybie home office jest uzależnione przede wszystkim od organizacji pracy w firmie. Jeżeli kultura pracy w banku dotychczas opierała się o wykonywanie obowiązków w biurze, to szybkie przestawienie się na pracę zdalną jest niemalże niemożliwe. Oczywiście nie wynika to z braku kompetencji.

Dyrektor banku jak najbardziej może pracować zdalnie, ale musi posiadać odpowiednie narzędzia, które pozwolą na sprawne wykonywanie podstawowych zadań. Ciężko wyobrazić sobie pracę zdalną osoby na stanowisku zarządczym bez odpowiedniej platformy wymiany informacji z pracownikami. Oznacza to, że przygotowanie to podstawa.

Praca zdalna też wymaga kontaktu z ludźmi. Warto więc pokreślić, że dyrektor banku nawet w najmniejszym i najlepiej zorganizowanym oddziale nie będzie mógł w pełni wykonywać swoich obowiązków zdalnie. Z racji zajmowanego stanowiska jest on zmuszony do okresowego kontaktu z pracownikami. Niemniej jednak przeniesienie większości obowiązków do strefy online jest w pełni możliwe.

Leave a Reply