Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Analityk


Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Analityk
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 117236

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa powyżej 4 godzin

 • praca wykonywana samodzielnie lub w zespole pod presją czasu

 • czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z przepisami bhp

 • budynek nie posiada windy

 • budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • uczestniczy w działalności analitycznej i prognostycznej,
 • przygotowuje analizy, statystyki, prognozy i zestawienia danych zleconych przez przełożonych, interpretuje wyniki oraz prezentuje wnioski
 • pracuje z danymi, prowadzi analizy oraz tworzy raporty z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • typuje podmioty,
 • prowadzi w zakresie zadań odpowiednią dokumentację oraz statystyki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Samodzielność
 • Myślenie analityczne
 • Znajomość arkuszy kalkulacyjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Praktyczna znajomość struktur bazodanowych
 • Znajomość języka SQL
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
APLIKUJ TERAZ