Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Asystent / Asystentka Zarządu


Impel S.A., spółka matka ogólnopolskiej Grupy Impel, świadczącej różnorodne usługi outsourcingowe dla biznesu, poszukuje osoby na stanowisko

Asystent / Asystentka Zarządu
Miejsce pracy: Wrocław, ul. Słonimskiego 1

 

Twój zakres obowiązków:
 • Aktywne wsparcie Członków Zarządu, organizacja i prowadzenie kalendarza spotkań,
 • Współpraca z różnymi działami firmy, monitorowanie statusu wykonania zadań zleconych zespołom przez Członków Zarządu oraz statusów prowadzonych projektów,
 • Organizowanie i realizacja zadań związanych z delegacjami oraz spotkaniami biznesowymi,
 • Dbałość o wygląd i prawidłowe funkcjonowanie biura,
 • Weryfikacja i rozliczanie faktur, tworzenie zamówień na potrzeby Członka Zarządu,
 • Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • Obsługa spotkań oraz reprezentowanie Członka Zarządu na zewnątrz,
 • Praca w systemie informatycznym SAP.

 

Nasze wymagania:
 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku asystenckim w dużych spółkach,
 • Wykształcenie wyższe, mile widziane związane z administracją lub finansami;
 • Dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint),
 • Umiejętność współpracy, nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji,
 • Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów i działania pod presją czasu,
 • Umiejętność radzenia sobie z wielowątkowością zadań,
 • Komunikatywność i asertywność,
 • Profesjonalizm, wysoka kultura osobista
 • Własna inicjatywa, samodzielność w działaniu,
 • Mile widziana znajomość j. angielskiego.
To oferujemy:
 • Dalszy rozwój zawodowy w dużej, rozwijającej się organizacji,
 • Zróżnicowanie zadań na stanowisku oraz współpracę z rożnymi działami firmy,
 • Wsparcie Zespołu w procesie wdrożenia,
 • Dostęp do bazy szkoleń elearningowych.
Grupa Impel to:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impel SA z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Spółka).


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.


Podstawą przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu Impel SA przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.


Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz tutaj


Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:


Inspektor Ochrony Danych:

Tel: + 48 22 211 18 60 E-mail: iod@auraco.pl

Impel SA z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118

APLIKUJ TERAZ