Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Audytor wewnętrzny


Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu to największy polski producent naczep, przyczep i zabudów. Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie należy do grona dziesięciu największych producentów w swojej branży na świecie. Grupa Wielton posiada cztery centra produkcyjne: w Polsce, Niemczech, we Francji oraz Wielkiej Brytanii, a także dwie montownie: we Włoszech i w Rosji. Pod koniec 2016 roku Wielton uruchomił spółkę zależną na Wybrzeżu Kości Słoniowej. W ramach całej Grupy zatrudnienie znajduje obecnie blisko 3,5 tys. pracowników.

 

Inwestycje w badania i rozwój to dla spółki istotny element strategii. Aktywnie współpracujemy z uczelniami, szkołami i instytucjami naukowymi. Silny rozwój biznesu i wzrost firmy, tworzy wyzwanie, a jednocześnie, satysfakcjonujące środowisko pracy dla ambitnych i utalentowanych jednostek.

 

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Wieluń

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych zgodnie z rocznym planem audytu  w obszarze finansowym i operacyjnym w Grupie Wielton, na terenie spółek Grupy w kraju i za granicą
 • weryfikacja sporządzonych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrzną polityką rachunkowości i procedurami
 • ocena efektywności systemu kontroli wewnętrznej
 • sporządzanie raportów z przeprowadzonych prac audytowych i formułowanie rekomendacji
 • nadzór nad wprowadzaniem rekomendacji poaudytowych
 • monitorowanie i wsparcie wdrażania rekomendacji
 • udział w przygotowywaniu rocznego planu audytu
 • dynamiczna praca w międzynarodowym zespole
 • praktyczne wykorzystanie znajomości polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości

WYMAGANIA:

 • min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Audytora wewnętrznego lub Kontrolera Wewnętrznego
 • wykształcenie wyższe o specjalności rachunkowość, finanse, ekonomia lub pokrewne
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office
 • znajomość narzędzi i procedur audytowych wiedza z zakresu finansów, rachunkowości, zarządzania ryzykiem oraz kontroli wewnętrzne
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, swobodne poruszanie się w świecie liczb
 • komunikatywność, dociekliwość i odpowiedzialność
 • umiejętność pracy pod presją czasu i właściwego zarządzania czasem
 • mile widziana znajomość standardów IIA
 • gotowość do ciągłego uczenia się oraz rozwoju w zakresie audytu wewnętrznego
 • gotowość do wyjazdów służbowych

OFERUJEMY:

 • pracę w energicznym i ambitnym zespole
 • dynamizm działania, możliwość zyskiwania codziennie wiedzy
 • szkolenia i rozwój zawodowy
 • możliwość uczestnictwa w nowych projektach i zdobycia cennego doświadczenia u jednego z liderów w swojej branży
 • prywatną opiekę medyczna
 • wsparcie w relokacji do Wielunia
Administratorem danych osobowych udostępnianych poprzez formularz rekrutacyjny jest Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu, ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń („Wielton”). Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Danych w Wielton S.A. możliwy jest drogą mailową: abd@wielton.com.pl lub telefoniczną pod numerem telefonu: 511 448 798.

Dane osobowe podane w formularzu rekrutacyjnym oraz w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą w celu oceny kwalifikacji kandydata oraz przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wybrane stanowisko. W razie wyrażenia odrębnej zgody, dane kandydata będą przetwarzane także na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podstawą przetwarzania udostępnionych przez kandydata danych są:

- przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy), w zakresie w jakim przepisy wymagają przekazania określonych danych w celu zawarcia umowy o pracę (tj. imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia);

- zgoda udzielona przez kandydata, w zakresie pozostałych danych (np. zdjęcia) udostępnionych w CV, liście motywacyjnym i pozostałych dokumentach udzielona poprzez zamieszczenie pozostałych danych w dokumentacji aplikacyjnych;

- prawnie uzasadniony interes Wielton, w zakresie danych kandydata zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej (w uzasadnionym interesie Wielton jest sprawdzenie kwalifikacji kandydata na wybrane stanowisko).


Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Wielton, jak też podmioty udzielające Wielton wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (w tym dostawcy usług IT oraz podmioty świadczące usługi pośrednictwa w procesie rekrutacji).

Dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia rekrutacji. Po tym czasie dane będą przechowywane dodatkowo przez okres 6-ciu miesięcy, chyba, że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od Wielton dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody), przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w ramach prawnie uzasadnionego interesu ze względu na szczególną sytuację.

W celu wykonania praw prosimy o kontakt z Wielton zgodnie z udostępnionymi informacjami kontaktowymi.

Podanie danych osobowych w celu rekrutacji jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Wielton S.A. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”
APLIKUJ TERAZ