Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Broker Ubezpieczeniowy / Underwriter w zespole Floty / Leasing


Dołącz do Nas! Poszukujemy osoby na stanowisko

Broker Ubezpieczeniowy / Underwriter w zespole Floty / Leasing
Miejsce pracy: Warszawa
Oferujemy:
 • Pracę w Howden Group międzynarodowej organizacji o ugruntowanej pozycji na światowym rynku brokerskim,
 • Realne możliwości awansu,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie stałe oraz korzystny system premiowy,
 • Pakiet benefitów pracowniczych
 • Wsparcie szkoleniowe,
 • Pozytywną atmosferę pracy
Będziesz odpowiedzialny za:
 • Opracowanie programów komunikacyjnych (FLOTY/LEASING) dla Klientów Korporacyjnych,
 • Negocjowanie z zakładami ubezpieczeń warunków programów ubezpieczeniowych,
 • Budowanie trwałych relacji z Klientami,
 • Profesjonalne doradztwo z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych – zarządzania flotą/prewencji, 
 • Poszukiwanie nowych Klientów, pozyskiwanie referencji,
 • Analizę bieżących wyników oraz wypracowywanie nowych propozycji i rozwiązań,
 • Realizację celów biznesowych.
Oczekujemy:
 • Doświadczenia – co najmniej 3 letniego w zakresie produktów ubezpieczeń komunikacyjnych (FLOTY / LEASING),
 • Znajomości rynku ubezpieczeń – w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych,
 • Swobody nawiązywania oraz rozwijania relacji biznesowych, samodzielności w prowadzeniu procesu brokingowego,
 • Zdanego egzaminu brokerskiego
 • Znajomości języka angielskiego
 • Kreatywności i skutecznośći w działaniu,
 • Umiejętności interpersonalnych i negocjacyjnych,
 • Silnej orientacji na wynik biznesowy,
Mile widziane:
 • Wykształcenie wyższe – kierunki: ubezpieczenia,  finanse lub ekonomia,
 • Prawo jazdy kategorii B.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Howden Polska S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Wielkie Garbary 7A, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się również na przetwarzanie przez Howden Polska S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Wielkie Garbary 7A danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Howden Polska S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Wielkie Garbary 7A (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest Howden Polska S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Wielkie Garbary 7A, 87-100 Toruń. Cele oraz podstawy przetwarzania danych, uprawnienia Aplikującego, jak również pozostałe informacje od Administratora danych, znajdziesz tutaj.

Klauzula RODO, Informacja od Pracodawcy/Administratora danych

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Howden Polska S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Wielkie Garbary 7A, 87-100 Toruń, e-mail: howdendonoria@howdendonoria.pl.
Cele przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś na to zgodę zamieszczając stosowną klauzulę w swojej aplikacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Podstawa prawna
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Podanie pozostałych danych osobowych nie jest warunkiem udziału w rekrutacji.
Przekazywanie danych osobowych
Twoje dane osobowe przekażemy do dostawcy usług IT.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu otrzymania przez nas CV, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 1 rok od momentu Otrzymania CV. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 6 lat od momentu otrzymania Twojego CV.
Uprawnienia Aplikującego
W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail: howdendonoria@howdendonoria.pl. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszelkie pytania w kwestii przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: iodo@howdendonoria.pl.
APLIKUJ TERAZ