Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Ekspert ds. Polityki Kredytowej


Ekspert ds. Polityki Kredytowej
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ZPT-5314
Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:
 • opracowywaniu i wdrażaniu zasad organizacji procesu monitoringu indywidualnego Klienta Biznesowego,
 • nadzorze nad regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi szeroko rozumianego monitoringu klienta biznesowego oraz analizy sytuacji ekonomiczno – finansowej,
 • komunikacji i bieżącemu wsparciu Analityków Monitoringu,
 • identyfikacji ryzyka braku zgodności regulacji wewnętrznych z zewnętrznymi oraz mitygowaniu tego ryzyka,
 • współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Banku w zakresie definiowania strategicznych wytycznych odnośnie monitorowania ryzyka kredytowego,
 • udziale w definiowaniu wymagań funkcjonalnych na potrzeby narzędzi wspierających proces monitoringu indywidualnego Klient Biznesowego,
 • wykonywaniu analiz w ramach systemu kontroli wewnętrznej.
Aplikuj na to stanowisko, jeśli jesteś osobą:
 • posiadającą doświadczenie w bankowości w obszarze oceny ryzyka kredytowego oraz analizy sytuacji finansowej Klienta Biznesowego i potrafisz przełożyć swoją wiedzę na zapisy regulacyjne,
 • rozumiejącą interakcje w ramach cyklu kredytowego,
 • samodzielną i dokładną w realizacji przydzielonych zadań,
 • komunikatywną i potrafiącą tłumaczyć analizowane zagadnienia,
 • która zna obowiązujące regulacje zewnętrznych i wewnętrznych (w przypadku rekrutacji wewnętrznej)  w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym (mile widziane).
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • praca w oparciu o wartości - zwinność, prostota, zespołowość i etyka,
 • obszerny pakiet socjalny (karta multisport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe, 2 dni dodatkowo wolne za wolontariat itp.),
 • pracę w miłej atmosferze, wsparcie zespołu i przełożonych oraz możliwość rozwoju zawodowego,
 • realny wpływ na kształt procesu monitoringu indywidualnego oraz możliwość realizacji własnych inicjatyw,
 • wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i doświadczenia.
APLIKUJ TERAZ