Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Ekspert skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Ekspert skarbowy
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 79960

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·      praca o charakterze administracyjno-biurowym,


·      zagrożenie korupcją,


·      zagrożenie naciskami grup przestępczych,


·      krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


·      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


·      stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,


·      warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: winda, podjazd dla niepełnosprawnych, brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,


·      brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,


·      oświetlenie naturalne i sztuczne,


·      brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań

 • rozpoznaje oraz prowadzi działalność badawczą, analityczną i prognostyczną obszarów oraz negatywnych zjawisk występujących w obszarze właściwości Szefa KAS
 • wykonuje analizy ekonomiczne, finansowe, a także dotyczące negatywnych dla Skarbu Państwa zjawisk z zastosowaniem systemów komputerowych. Konstruuje w oparciu o dostępne informacje i bazy danych – wnioski o przeprowadzenie kontroli. Współuczestniczy w typowaniu podmiotów do kontroli celno-skarbowej
 • pozyskuje, przetwarza i dystrybuuje informacje o niezbędne do zarządzania ryzykiem zewnętrznym i ryzykami lokalnymi
 • obsługuje systemy informatyczne w celu umożliwienia sprawnej współpracy w zakresie dochodzenia podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych realizowanej z państwami Unii europejskiej oraz innymi państwami
 • przygotowuje dane do sprawozdań z zakresu podstawowych obszarów działalności urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki, analityki, tworzenia baz danych, orzecznictwa, kontroli podatkowej, zwalczania przestępstw i wykroczeń lub co najmniej 1 rok doświadczenia w kierowaniu zespołem
 • Język obcy: umiejętność komunikacji w jednym języku obcym
 • Analityczne myślenie
 • Kreatywność
 • Znajomość obsługi systemów informatycznych przydatnych w działalności analitycznej
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza o podatkach oraz znajomość obsługi arkuszy kalkulacyjnych i baz danych
 • Znajomość języków programowania
 • Znajomość narzędzi OSINT
APLIKUJ TERAZ