Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Ekspert w Wydziale Rozwiązań Proekologicznych i Pasażerskich


poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Ekspert w Wydziale Rozwiązań Proekologicznych i Pasażerskich
Miejsce pracy: Warszawa

Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:

 • inicjowanie, przygotowanie i zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi
 • pozyskiwanie dofinansowania ze środków krajowych lub unijnych na realizację projektów badawczo-rozwojowych
 • rozliczanie i sprawozdawczość w ramach realizowanych projektów, zgodnie z wymogami podmiotów udzielających grantu
 • komunikacja z współkonsorcjantami, w tym współpraca z podmiotami z Unii Europejskiej w języku angielskim, w tym prowadzenie spotkań w gronie międzynarodowym
 • monitorowanie innowacyjnych rozwiązań i prowadzenie oceny zasadności wdrażania nowych technologii w obszarze kolejowym
 • diagnozowanie potrzeb badawczo-rozwojowych i innowacyjnych w obszarze rozwoju usług, cyfryzacji procesów zarządzania budynkami oraz rozwiązań poprawiających doświadczenia użytkowników dworców

Nasze oczekiwania:

 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • umiejętność pracy zgodnie z metodyką zwinnego zarządzania projektami
 • znajomość podstaw programowania (np. R, Python) oraz SQL na potrzeby analizy danych będzie mile widziana
 • samodzielność, kreatywność i komunikatywność
 • biegła znajomość narzędzi pakietu MS Office, co najmniej Excel, Word i PowerPoint
 • wykształcenie wyższe (mile widziane Wyższe techniczne)
 • mile widziane doświadczenie przy realizacji projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju i/lub transformacji cyfrowej
 • znajomość podstaw analizy finansowej i określania wskaźników oceny efektów projektu (KPI)

Oferujemy:

 • pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół
 • dobrą lokalizację miejsca pracy
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ