Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Financial Controller


Cobant Group S.A. z siedzibą w Łazach, zajmuje się rekultywacją środowiska zdegradowanego działalnością wydobywczą kopalni surowców energetycznych. Funkcjonujemy na rynku od 2014 roku. Wraz z naszymi inwestorami postawiliśmy sobie następujące cele:

a/ prowadzenie prac badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik badawczych,
b/ wprowadzanie innowacyjnych technologii,
c/ analizowanie potrzeb rynkowych,
d/ komercjalizacja wiedzy.


Zapewniamy kompleksowe wsparcie strategicznych etapów rozwoju przedsiębiorstw, polegające na nawiązaniu współpracy ze środowiskiem akademickim i instytucjami naukowymi.

Financial Controller
Miejsce pracy: Chrzanów
Zadania:

Poszukujemy doświadczonego i kompetentnego KONTROLERA FINANSOWEGO, który ustanowi i przejmie pełną odpowiedzialność za wszelkie sprawozdania księgowe, prawne i podatkowe oraz będzie mógł pracować samodzielnie lub w zespole. To wyjątkowa okazja, aby wcześnie dołączyć do firmy i pomóc w kształtowaniu jej przyszłości. Idealnym kandydatem będzie ktoś z doświadczeniem w branży finansowo-księgowej lub podobnym do kilkuletniego doświadczenia na wyższym stanowisku kierowniczym.

 

Wymagania:

1/ Nadzór nad wszystkimi rachunkami i inwestycjami firmy,
2/ Tworzenie miesięcznych, kwartalnych i rocznych raportów w celu identyfikacji wyników, trendów i prognoz finansowych,
3/ Zarządzenie przepływami pieniężnymi poprzez śledzenie transakcji i regularne przeglądanie raportów wewnętrznych,
4/ Aktualizacje i ulepszenia systemów księgowych, w tym płac i fakturowania.
5/ Bieżąca kontrola nad transakcjami finansowymi.
6/ Ustanowienie i wdrożenie systemów sprawozdawczości finansowej zgodnie z przepisami i ustawodawstwem.
7/ Współpraca z firmami audytorskimi w celu zapewnienia właściwej zgodności ze wszystkimi przepisami.
8/ Zarządzanie planami finansowymi i budżetami.
9/ Raportowanie do dyrektora finansowego.
10/ Oczekiwane doświadczenie w zakresie MSSF i polskiej rachunkowości
11/ Pomoc dyrektorowi finansowemu w przedstawianiu raportów kadrze kierowniczej wyższego szczebla, interesariuszom i członkom zarządu.


Wymagana dobra znajomość języka angielskiego (poziom B2 lub C1) w mowie i piśmie, doświadczenie w pracy z SAP i MS Office oraz doskonała znajomość języka polskiego, ogólnie przyjętych zasad rachunkowości i standardów międzynarodowych sprawozdań finansowych.

 

Oferujemy:

Jesteśmy elastyczni dla odpowiedniej osoby. Oferujemy umowę o pracę lub umowę B2B.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Cobant Group S.A. "
APLIKUJ TERAZ