Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: GL Accountant / Senior Accountant


Technicolor Polska Sp. z o. o.
Financial Shared Service Center

www.technicolor.com

 

Technicolor is a multinational company having offices worldwide and employs nearly 17,000 people.


In Technicolor FSSC Warsaw, we provide financial and accounting services for Group companies based
in Europe.

 

Currently we are looking for:

GL Accountant / Senior Accountant
Location: Warsaw

 

Key Responsibilities:        
 • Performing general accounting and reporting tasks, including processing journal entries, calculation of accruals, posting and process allocations
 • Preparing financial statements in accordance with international financial reporting standards
 • Management of month close process of accounting books, ensuring the books are closed on time and in good quality
 • Performing inventory accounting by recording, adjusting inventory movements and processing stock-takes results
 • Cooperation and communication with external institutions, auditors and internal clients
 • Ensuring completeness and correctness of data in accounting / financial system during month end process
 • Measurement of effectiveness and optimization of accounting processes
 • Reporting of financial results in relevant systems
 • Balance sheet reconciliation - analysis and review of the balance sheet items
 • Verifying the correctness and completeness of data, reports and statements along with the analysis of deviations
 • Preparing monthly / annual / quarterly reports and other documents required by the management team
 • Perform accounting analyses and reporting to support decision-making purposes.
 • Maintenance and enhancement of ERP structure, in line with the business needs
 • Maintaining fixed assets accounting
 • Payroll posting and reconciliation
 • Reporting and implementing process improvements
 • Preparing reports and analysis
 • Assuring process compliance with corporate policies and regulatory guidelines
Key competences:  
 • Professional experience in the area of accounting / bookkeeping of General Ledger
 • Bachelors or Master’s degree in Finance or Accounting, Charted Accountant qualifications a strong plus
 • Good understanding of General Ledger processes
 • Experience with BlackLine or similar tools will be an advantage
 • Practical knowledge of IFRS
 • Very good command of spoken and written English
 • Good knowledge of accounting systems (SAP, Oracle etc.)
 • Interpret data, order and assess its value and then present the findings to the relevant stakeholders
 • Good knowledge of MS Office
 • Methodical approach to work with a strong focus on accuracy, attention to details, consistency and quality
 • Able to demonstrate excellent customer/client facing skills
 • Strong problem solving and analytical skills; can clearly explain and present problems and issues to others and contribute to their resolution
 • Ability to work in a team
We offer:
 • Exciting work in an International Environment (Exposure to Foreign Languages) in friendly atmosphere.
 • Constant development of qualifications through constant development of internal and external trainings
 • Flexible working hours
 • Possibility to work from home and work from the office
 • mMedical insurance (possibility to include partner, family members)
 • Life insurance
 • Meal grant - sodexo card
 • Multisport card
 • Tickets to theatre, cinemas
 • Teams’ events, integration meetings
 • Comfortable office space in convenient commuting area (trams, buses, subway station) with a pool of parking places
 • Coffee, tea and the other tasty snacks in our office
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Technicolor Polska Sp. z o. o. Oddział Financial Shared Service Center z siedzibą w Warszawie ul. Racławicka 93 (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Technicolor Polska Sp. z o. o. Oddział Financial Shared Service Center z siedzibą w Warszawie ul. Racławicka 93 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem Recruitment.FSSC@technicolor.com.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych(na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 30 dni, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres roku. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres roku.
APLIKUJ TERAZ