Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116603

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe wyjazdy służbowe

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • realizuje uprawnienia Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra jako akcjonariusza i udziałowca w nadzorowanych spółkach (np.: analizuje wnioski zarządów spółek kierowanych do walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników; przygotowuje projekty stanowisk Ministra związanych z działalnością i funkcjonowaniem spółek itp.),
 • prowadzi analizy dotyczące funkcjonowania nadzorowanych spółek,
 • prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich dotyczących nadzorowanych spółek,
 • monitoruje stan prawny, dotyczący nadzoru nad spółkami prawa handlowego,
 • udziela informacji w odpowiedzi na wnioski i zapytania z zakresu nadzoru nad spółkami (w tym o udostępnianie informacji publicznej),
 • opiniuje projekty aktów prawnych i innych dokumentów, dotyczących w szczególności wykonywania uprawnień akcjonariusza/udziałowca w spółkach prawa handlowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata doświadczenia w tematyce ekonomiczno-finansowej lub w przygotowywaniu ocen/analiz/sprawozdań finansowych lub w obsłudze prawno-organizacyjnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • Znajomość przepisów Kodeksu spółek handlowych, przepisów dotyczących zarządzania mieniem Skarbu Państwa, przepisów dotyczących funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych
 • Znajomość zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami
 • Znajomość zasad analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
 • Umiejętność obsługi MS Office
 • Myślenie analityczne
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ