Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Urząd Statystyczny w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 117411

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym  po 4 godziny dziennie. Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, telefon). Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z procesem monitorowania i ewaluacji polityki spójności na szczeblu regionalnym w celu wspomagania procesów decyzyjnych
 • Prowadzi nadzór merytoryczno-redakcyjny nad opracowywanymi wydawnictwami w celu zapewnienia wysokiej jakości wydawanych publikacji
 • Analizuje zapotrzebowania na informacje statystyczne w układzie regionalnym i opracowywanie metod i form ich zaspokojenia w celu dostosowania oferty informacyjnej do aktualnych potrzeb użytkowników
 • Opracowuje koncepcje publikacji i innych form prezentowania informacji wynikowych, w tym bazy wiedzy o regionie w celu upowszechniania wyników badań statystycznych
 • Inicjuje prace służące promocji i popularyzacji wyników badań statystycznych w celu upowszechnienia wiedzy o statystyce publicznej
 • Współpracuje z organami administracji publicznej
 • Współpracuje z urzędami specjalizującymi w celu wyjaśnienia wątpliwości w otrzymanych zbiorach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w statystyce publicznej
 • Znajomość zagadnień z zakresu statystyki, w tym ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi MS Office oraz graficznych programów komputerowych (CorelDRAW, Adobe)
 • Komunikatywność, asertywność i umiejętność przekonywania
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność interpretacji danych statystycznych
 • Dokładność i systematyczność
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Rzetelność
 • Umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ