Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117527

Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;


Praca z bazami danych/programami specjalistycznymi;


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Przygotowanie i aktualizowanie dokumentów dotyczących realizacji V. priorytetu Zrównoważona turystyka w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW);
 • Wdrażanie priorytetu V. programu FEPW;
 • Przygotowanie zasad oceny i wyboru projektów w priorytecie V. programu FEPW;
 • Monitorowanie postępu i efektów realizacji priorytetu V. programu FEPW;
 • Sprawozdawczość z realizacji priorytetu V. programu FEPW;
 • Koordynacja zagadnień z sektora turystyki na poziomie Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w sektorze turystyki - przygotowanie i realizacja projektów infrastrukturalnych, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • Wiedza z zakresu przygotowania i realizacji projektów partnerskich i infrastrukturalnych z sektora turystyki, w tym współfinansowanych ze środków UE;
 • Wiedza z zakresu zadań i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Współpraca, komunikacja, rzetelność;
 • Myślenie analityczne;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • Umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ