Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136673

Warunki pracy

brak


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę płacową dla pracowników zatrudnionych w ministerstwie, stałych przedstawicielstwach RP w organizacjach międzynarodowych oraz umów cywilnoprawnych dla cz.18, cz.20 oraz obsługę płacową wynagrodzeń finansowanych/ współfinansowanych ze środków BSE;
 • Prowadzi obsługę i ewidencję finansowo-księgową dla cz.18, cz.20;
 • Prowadzi obsługę w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych dla cz.18, cz.20;
 • Archiwizuje dokumentację.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub inne nieprofilowane wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi lub kursami z zakresu ekonomii/rachunkowości
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze wynagrodzeń/ w obsłudze finansowej
 • wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • wiedza z zakresu ustawy o rachunkowości.
 • wiedza z zakresu ustawy o finansach publicznych.
 • wiedza z zakresu z zakresu ustaw i przepisów związanych z funkcjonowaniem placówek gospodarczych za granicą
 • myślenie analityczne
 • współpraca, rzetelność, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ