Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny Specjalista / Ekspert ds. postępowań administracyjnych w Departamencie Kontroli


PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Główny Specjalista / Ekspert ds. postępowań administracyjnych w Departamencie Kontroli
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: GS/E/DK_SPA1/04/24
Główne zadania:
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie dochodzenia zwrotu środków, w ramach instrumentów wsparcia realizowanych przez Agencję.
Oczekujemy (wymagania konieczne):
 • wykształcenia wyższego
 • min. 5 lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu / rozliczaniu / kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE lub min. 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy biurowej, w tym m.in. 3 lata doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu postępowań administracyjnych z zakresu zwrotu środków publicznych;
 • znajomości procedur zwrotu środków przez beneficjentów programów finansowanych ze środków UE;
 • znajomości wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków i kontroli oraz zasad nakładania korekt finansowych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE;
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office;
 • umiejętności analitycznego myślenia i formułowania wniosków, umiejętności samodzielnego i efektywnego zarządzania zadaniami, odpowiedzialności, sumienności, skrupulatności, systematyczności, komunikatywności.​
Dodatkowo (wymagania pożądane):
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych;
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, a zwłaszcza Działu III;
 • znajomość przepisów prawa regulujących wydatkowanie środków publicznych oraz realizację projektów współfinansowanych ze środków UE.
Oferujemy:
 • umowę o pracę;
 • premię regulaminową;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • szkolenia;
 • atrakcyjną lokalizację;
 • wydarzenia integracyjne;
 • programy socjalne.
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.
APLIKUJ TERAZ