Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny Specjalista / Główna Specjalistka w Wydziale Sprawozdawczości Finansowej


poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Główny Specjalista / Główna Specjalistka w Wydziale Sprawozdawczości Finansowej
Miejsce pracy: Warszawa

Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:

 • współudział w sporządzaniu miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych
 • współudział w sporządzaniu rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PKP
 • współudział w sporządzaniu zbiorczych miesięcznych sprawozdań o przychodach, kosztach, wyniku finansowym oraz nakładach na środki trwałe (F-01/I-01)
 • współudział w sporządzaniu sprawozdania oraz innych ankietach sporządzanych na potrzeb GUS
 • wyjaśnianie wszelkich zauważonych nieprawidłowości ewidencyjnych w systemie SAP
 • przygotowywanie wyliczeń i analiza korekt konsolidacyjnych
 • współudział w przygotowywaniu dokumentacji dla biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe
 • sprawdzanie prawidłowości i kompletności ujęcia operacji księgowych na kontach KG w systemie ERP FI w spółce
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • dobra organizacja pracy
 • znajomość MS Word, MS Excel, mile widziana znajomość SAP
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole
 • dokładność i skrupulatność

Oferujemy

 • praca na lata - 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat
 • stabilizacja - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
 • szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów
 • rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
 • atmosfera - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel
 • benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ