Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista pełniący obowiązki koordynatora ds. zarządzania projektem


Główny specjalista pełniący obowiązki koordynatora ds. zarządzania projektem
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zarzecze 13B
TERMIN SKŁADANIA CV: 22 czerwca 2022r.

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe techniczne, preferowane z zakresu gospodarki wodnej, hydrotechniki, energetyki odnawialnej, inżynierii środowiska lub pokrewne,
 • ma minimum 5-letnie doświadczenia zawodowego w obszarze wykształcenia,
 • posiada udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu projektami,
 • posiada certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE2,
 • zna program MS Project oraz wykres Gantta,
 • posiada wiedzę z zakresu realizacji inwestycji budowlanych,
 • zna przepisy ustawy: Prawo budowlane ze szczególnym uwzględnieniem  inwestycji hydrotechnicznych oraz Prawo wodne wraz z rozporządzeniami,
 • sprawnie działa w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu,
 • posiada umiejętność analitycznego myślenia.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • znajomość przepisów ustawy: Prawo ochrony środowiska oraz Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość programów AutoCAD i ArcGis.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • udział w czynnościach odbiorów dokumentacji projektowej na poszczególnych etapach realizacji projektu,
 • opracowanie dokumentów zarządczych, sprawozdań, protokołów w dostosowaniu do wymagań określonych przez Kierownika projektu,
 • weryfikację i aktualizację harmonogramów Projektów w programie MS Project oraz wykresu Gantta,
 • nadzór nad przepływem informacji zarządczych w projekcie,
 • nadzorowanie prawidłowości wykonania dokumentacji,
 • opiniowanie rozwiązań projektowych,
 • udział w uzgadnianiu rozwiązań projektowych przez instytucje zewnętrzne,
 • identyfikację i monitoring ryzyka w projekcie.
OFERUJEMY:
 • Umowa o pracę. Stabilne Zatrudnienie.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki.
 • Wczasy „pod gruszą”. Bazy noclegowe w całym kraju.
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe.
 • Dofinansowanie do karty sportowej.
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę.
 • Pracę, która ma znaczenie.
APLIKUJ TERAZ