Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Inspektor


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Konin
Ogłoszenie o naborze Nr 130200

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00;


- praca w siedzibie Inspektoratu;


- praca przy powszechnie stosowanych w pracy biurowej urządzeniach;


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;


- wyjazdy służbowe;


- praca w budynku parterowym, nieposiadającym podjazdów, toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzenie sekretariatu Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 • przyjmowanie i segregowanie korespondencji wpływającej do jednostki,
 • prowadzenie dziennika korespondencji wchodzącej i wychodzącej,
 • przygotowywanie decyzji, upoważnień, umów, zgodnie z otrzymanymi wzorami,
 • obsługa interesanta zewnętrznego,
 • ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania,
 • pełnienie obowiązków kasjera,
 • planowanie zaopatrzenia materiałowego, przygotowywanie zapytań ofertowych, zamówień na dostawy materiałów i usług oraz nadzór nad ich realizacją,
 • prowadzenie zakładowej składnicy akt,
 • wystawianie i rozliczanie delegacji służbowych,
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i sprawdzanie formalno-rachunkowe wystawionych rachunków.
 • prowadzenie dokumentacji i ewidencji zużycia paliwa, dotyczącej samochodów służbowych oraz wystawianie kart drogowych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub na podobnym stanowisku
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • biegła obsługa urządzeń biurowych,
 • biegła obsługa programów Word, Excel, Outlook,
 • kultura osobista,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat.B
APLIKUJ TERAZ