Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Inspektor


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świnoujściu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Świnoujście
Ogłoszenie o naborze Nr 133373

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu


- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie-obciążenie mięsniowo-szkieletowe,  długotrwała pozycja siedząca


- prowadzenie pojazdu służbowego


- obciążenie psychiczne, praca pod presją czasu


- budynek parterowy, nie posiada toalety odpowiednio przystosowanej dla osób niepełnosprawnych


-

Zakres zadań

 • Zadanie 1.Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowm zgodnie z przepisami kancelaryjnymi i przyjętymi w jednostce zasadami
 • Zadanie 2. Prowadzenie akt osobowych pracowników; kart wynagrodzeń pracowników; ewidencji i rozliczania czasu pracy, w tym urlopów wypoczynkowych i zwolnień lekarskich
 • Zadanie 3. Sporządzanie list płac pracowników, obliczanie składek ZUS i podatków, sporządzanie deklaracji podatkowych, wystawianie zaświadczeń
 • Zadanie 4. Rozliczanie delegacji z tytułu krajowych i zagranicznych podróży slużbowych pracowników
 • Zadanie 5. Prawidłowe i terminowe, zgodne z przepisami prawa wykonywanie obowiązków sprawozdawczych z wykonywanych zadań
 • Zadanie 6. Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostalych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Zadanie 7. Tworzenie i wdrażanie nowych projektów z zakresu polityki kadrowej i wynagrodzeń
 • Zadanie 8. Wystawianie rachunków z tytułu opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • W służbie cywilnej nie może być ztrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Znajomość Kodeksu pracy, przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) ani niebycie ich współpracownikiem
 • Biegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa ( Trezor )
 • znajomość obsługi programu Płatnik
APLIKUJ TERAZ