Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Inspektor


Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie
Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Chełm
Ogłoszenie o naborze Nr 137603

Warunki pracy

Praca samodzielna w zakresie prowadzonych spraw. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie sztuczne.  Narzędzia pracy: telefon, komputer, drukarka. Pomieszczenia biurowe wydziału znajdują się na II piętrze, dostęp przez klatkę schodową oraz windą. Budynek jest  przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję finansowo-materiałową środków trwałych, pozostałych środków trwałych, materiałów i żywności w zakresie gospodarki mundurowej i żywnościowej.
 • Sporządza dowody księgowe (przychodowe i rozchodowe) w zakresie gospodarki mundurowej i żywnościowej.
 • Prowadzi karty wyposażenia osobistego pracowników NOSG.
 • Sporządza dokumentację sprawozdawczą w zakresie gospodarki mundurowej i żywnościowej dot. mienia posiadanego w magazynie i przez użytkownika.
 • Prowadzi metryki sprzętu (urządzeń, maszyn) podlegającego okresowym przeglądom.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji
 • znajomość nw. aktów prawnych: ustawa z dnia 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1080 z późn. zm.) – przepisy Rozdziału 1 i 2, zarządzenie nr 95 Komendanta Głównego SG z dnia 31.10.2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie SG (Dz. Urz. KGSG z 03.11.2014 r., poz. 120 z późn. zm.) – przepisy Działu I oraz Działu XV, ustawa o rachunkowości,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy Office)
 • samodzielność oraz dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność
 • dokładność i systematyczność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ