Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Inspektor ds. finansowo-księgowych


Ogłoszenie numer: 8460783, z dnia 2023-08-30

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów"

Administracja Osiedla „Dąbrowskiego”

w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko:

Inspektor ds. finansowo-księgowych

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

 • sporządzanie list płac dla pracowników,
 • terminowe rozliczanie składek ZUS wraz ze sporządzanie comiesięcznych raportów RCX, RSA, RZA, deklaracji DRA oraz przekazywanie w/w dokumentów do ZUS drogą elektroniczną,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i innych,
 • terminowe rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych wraz ze sporządzaniem deklaracji i dokumentacji,
 • sporządzanie zbiorczych zestawień płacowych w zakresie obowiązującej sprawozdawczości wewnętrznej i przygotowywanie not obciążeniowych płac i narzutów na płace,
 • terminowe regulowanie zobowiązań wynikających z naliczonych wynagrodzeń na konta pracownicze,
 • roczne rozliczanie pracowników z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • wystawianie pracownikom zaświadczeń,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu płac,
 • prowadzenie likwidatury dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia lub wydania środków pieniężnych,
 • terminowe regulowanie zobowiązań wobec innych podmiotów,
 • sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości.

Wymagania

 • wykształcenie min. średnie zawodowe,
 • kierunek finanse, rachunkowość,
 • co najmniej 12-sto miesięczne doświadczenie,
 • znajomość zasad księgowości,
Sposób zatrudnienia: umowa o pracę na ½ etatu.
 
CV można składać w siedzibie Administracji (ul. Łowicka 10, 02-574 Warszawa) lub za pomocą przycisku aplikowania.

Termin składania CV do 31/08/2023 r.

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci
zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ