Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Inspektor ds. Umów i Budżetów


PGE Toruń S.A.

należący do spółki PGE Energia Ciepła jest największym producentem i dostawcą ciepła dla mieszkańców Torunia. Wytwarzamy ciepło sieciowe w nowoczesnej elektrociepłowni gazowej.

Posiadamy ponad 265 km sieci ciepłowniczych, którymi ciepło sieciowe dociera do ponad 100 tysięcy torunian. Dzięki stosowanej technologii nasze obiekty spełniają przyszłe restrykcyjne normy środowiskowe, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza w Toruniu, zdrowie mieszkańców i stan toruńskich zabytków.

Zapewniamy bezpieczne i stabilne warunki pracy, ciągły rozwój w nowoczesnej firmie, zintegrowanej z lokalnym środowiskiem.

Dołącz do naszego energetycznego zespołu!

Inspektor ds. Umów i Budżetów
Miejsce pracy: Toruń
Nr ref.: PGEEC/TOR/17/HW/22

Twój zakres obowiązków:

 • Zapewnienie dotrzymania standardów procesu zarządzania umowami poprzez: monitorowanie ich realizacji, raportowanie stopnia ich realizacji, analizę ewentualnych trudności i proponowanie działań zapobiegawczych.
 • Udział w opracowywaniu planów rzeczowo – finansowych w zakresie majątku Spółki.
 • Koordynowanie współpracy Biura Zarządzania Majątkiem i Inwestycjami Spółki z Centralą Inżynierii w zakresie zarządzania umowami oraz rozliczania budżetowego Spółki.
 • Odpowiedzialność za czynności administracyjno – biurowe w zakresie dystrybucji korespondencji oraz kart pracy, organizowanie spotkań oraz sporządzanie notatek służbowych.
 • Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP w swoim obszarze.

Nasze wymagania:

 • Średnie techniczne lub ekonomiczne.
 • Trzy lata na stanowisku związanym ze wsparciem projektów, planowaniem, finansami, kontrolingiem budżetowym.
 • Znajomość metodologii prowadzenia projektów.
 • Znajomość Prawa Pracy.
 • MS Office (Word, Excel, Power Point, Project), SAP (PS, IM, PM, MM) – zaawansowany.

Ze swojej strony oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności poprzez m.in. udziału w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i członków Twojej rodziny.
 • Bogaty system kafeteryjny ZFŚS.
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.
 • Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych (np. grupowe ubezpieczenie na życie, korzystne warunki dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego).
 • Przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą.
APLIKUJ TERAZ