Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Inspektor / Starszy Inspektor / Specjalista / Starszy specjalista w Departamencie Projektów Kolejowych, w Wydziale Projektów Kolejowych I


Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko
Inspektor / Starszy Inspektor / Specjalista / Starszy specjalista w Departamencie Projektów Kolejowych, w Wydziale Projektów Kolejowych I
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 32/DPK

Dołącz do CUPT!

Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy. Największym naszym kapitałem są pracownicy. Razem będziemy tworzyć przyjazną i nowoczesną Instytucję. Staramy się zapewnić równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Zapraszamy do odwiedzenia strony CUPT> KARIERA> OFERTY PRACY.


Podstawowe obowiązki:

 • Prowadzenie spraw w zakresie wdrażania i realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz innych programów i instrumentów wdrażanych przez CUPT (Feniks, KPO);
 • Ocena i weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów;
 • Weryfikacja i rozliczanie wniosków o płatność;
 • Współpraca z beneficjentami oraz instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie projektów kolejowych.
Wymagania niezbędne (wynikające z Rozporządzenia płacowego CUPT):
 • Inspektor, Starszy inspektor - wymagane wykształcenie wyższe, staż pracy minimum 1 rok lub wykształcenie średnie, staż pracy minimum 4 lata.
 • Specjalista, Starszy Specjalista - wymagane wykształcenie wyższe i staż pracy minimum 2 lata
Wymagania dodatkowe (merytoryczne):
 • Wykształcenie wyższe preferowane: ekonomiczne, prawnicze, techniczne.
 • Znajomość języka angielskiego – dobra.
 • Min. 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z wdrażaniem projektów współfinansowanych z udziałem funduszy UE.
 • Znajomość zagadnień związanych z transportem kolejowym.
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, prawa cywilnego, prawa budowlanego.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET
Kompetencje:
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Dokładność, staranność i rzetelność w realizacji powierzonych obowiązków.
 • Doświadczenie z pracy w jednostkach sektora finansów publicznych lub w jednostkach wdrażających programy operacyjne.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę na pełen etat na czas określony do 31.03.2024r
 • Wynagrodzenie zasadnicze (w zależności od stanowiska, wiedzy i doświadczenia):
  • Inspektor: 4 000- 4 500
  • Starszy inspektor 4 200 -4 700
  • Specjalista 4 500 – 5 200
  • Starszy specjalista 5 000 – 5 700
 • Dodatek stażowy do wynagrodzenia, w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
 • Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13”.
 • Świadczenia jubileuszowe.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, kongresach, warsztatach, kursach..
 • Ruchomy czas pracy – 8h pomiędzy 7:00 a 17:00.
 • Możliwość pracy zdalnej.
 • Preferencyjne warunki skorzystania z ubezpieczenia grupowego, pakietów medycznych, Karty MultiSport.
 • Dofinansowanie do urlopu, wsparcie Pracownika i Jego rodziny w sytuacjach losowych.
 • Plan emerytalny PPK.
 • Nowoczesne narzędzia pracy.
 • Atrakcyjne biuro, w centrum Warszawy, dostosowane do pracy dla osób z niepełnosprawnościami.
Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:
 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie). Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:
 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy.”
......................................................
Podpis kandydata do pracy
 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”.
.........................................................
Podpis kandydata do pracy

Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania
 • CUPT zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane Aplikacje.
 • Aplikacje bez wskazanego numeru rekrutacji mogą nie brać udziału w rekrutacji, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika, w której rekrutacji kandydat składający Aplikację bierze udział.
 • CUPT będzie kontaktował się z kandydatem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Termin składania Aplikacji upływa w dniu 21/09/2023r
APLIKUJ TERAZ