Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Inżynier ds. Przetargów Kolejowych


Aldesa Polska to firma będąca w całości własnością hiszpańskiej Grupy Aldesa, działająca na rynku polskim w sektorze budownictwa infrastrukturalnego, energetycznego, przemysłowego, odnawialnych źródeł energii oraz budownictwa użyteczności publicznej od 2007 roku. Kluczem do sukcesu firmy jest znajomość lokalnych uwarunkowań, międzynarodowych standardów pracy, indywidualne podejście do klienta oraz umiejętność adaptacji do zmieniających się wymagań rynku i potrzeb klientów, trafny dobór realizowanych projektów, a także ciągłe poszukiwanie nowych, lepszych rozwiązań. Aldesa tworzy wartość dodaną na każdym projekcie i oferuje klientom bardziej wszechstronne i efektywne kosztowo rozwiązania bez zaniedbywania efektywnego zarządzania terminami.

Inżynier ds. Przetargów Kolejowych
Miejsce pracy: Warszawa

Zadania na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie i weryfikacja dokumentacji przetargowej na roboty budowlane,
 • Kalkulacje finansowe i analizy ryzyka pod kątem realizacji projektu,
 • Weryfikacja i analiza kosztorysów,
 • Współpraca z innymi działami przy pozyskiwaniu i realizacji kontraktów,
 • Sporządzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych,
 • Udział w tworzeniu ofert,
 • Tworzenie przedmiarów na podstawie dokumentacji przetargowej,
 • Udział w wizjach lokalnych placu budowy w zależności od potrzeb (przed, w trakcie i po wykonaniu robot),
 • Poszukiwanie potencjalnych podwykonawców i dostawców materiałów. Monitoring rynku.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Bogata wiedza branżowa i bardzo dobra znajomość rynku,
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w branży kolejowej i pokrewnej (ostateczny poziom stanowiska będzie zależał od umiejętności i stażu pracy kandydata),
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • Znajomość zagadnień ustawy Prawo Zamówień Publicznych, rozumienie przepisów branżowych i zapisów umów,
 • Dobra znajomość programów Excel i AutoCAD,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętności interpersonalne, otwartość na wyzwania i chęć uczestnictwa w projektach branżowych z innych obszarów.

Mile widziane:

 • Znajomość programu NORMA i procedur kontraktowych FIDIC,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość języka hiszpańskiego.

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Pracę w biurze w Warszawie z systemem hybrydowym: (praca z biura i z domu),
 • Pakiet świadczeń dodatkowych.
Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
 • Aldesa Polska Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, KRS 0000287883, NIP 6762356224, adres e-mail: biuro@aldesa.pl, zwana dalej Spółką
 • Grupo Aldesa S.A. z siedzibą przy ul. Bahia de Pollensa 13, E-28042 Madryt, Hiszpania, adres e-mail: grupo-aldesa@aldesa.es, zwana dalej Grupo Aldesa S.A.
 • Inspektor Ochrony Danych wyznaczony w Spółce jest dostępny pod adresem e-mail: iod@aldesa.pl;
 • Inspektor Ochrony Danych wyznaczony w Grupo Aldesa S.A. jest dostępny pod adresem e-mail: protecciondedatos@aldesa.es
2. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
 • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikujesz— na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit.b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy);
 • przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO (zgoda), po wyrażeniu zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
 • wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
3. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4. Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym (bez tych danych nie jest możliwe wzięcie udziału w rekrutacji).Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Twojego uznania, ponieważ ich nie wymagamy;

5. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

6. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione firmie hostingowej, spółkom z grupy Aldesa, dostawcom usług rekrutacyjnych; oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Twoich danych osobowych podmiotom prywatnym lub publicznym;

7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8. Twoje dane osobowe będą przechowywane:
 • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
 • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, po wyrażeniu zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;
9. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

10. Posiadasz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
APLIKUJ TERAZ