Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Kasjer w Oddziale Ekonomicznym (Sekcja Dochody)


Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

ogłasza nabór na stanowisko

Kasjer w Oddziale Ekonomicznym (Sekcja Dochody)
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Żelazna 79
Nr ref.: DPK.210.15.2022
WARUNKI PRACY
 • Umowa o pracę na pełen etat – 1 etat
 • praca biurowa w siedzibie WSSE w Warszawie ul. Żelazna 79, parter i piętro II
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
 • pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami na parterze
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym
 • zainstalowana winda, drzwi odpowiedniej szerokości, budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych bez barierek
ZAKRES ZADAŃ:
 • Wystawianie dowodów księgowych dotyczących dochodów budżetowych.
 • Prowadzenie kasy WSSE zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminami, instrukcjami i zarządzeniami wydanymi przez Pracodawcę.
 • Sprawdzanie zgodności rzeczywistego stanu gotówki w kasie ze stanem wykazanym w raporcie kasowym.
 • Należyte zabezpieczenie przechowywanej gotówki.
 • Terminowe odprowadzanie przyjętej do  kasy gotówki na właściwe rachunki WSSE w NBP.
 • Niezwłoczne zawiadomienie Dyrektora i Głównego Księgowego o brakach gotówkowych lub nadwyżkach gotówkowych w kasie oraz ewentualnych włamania do kasy.
 • Nadzór nad utrzymaniem pogotowia kasowego na poziomie ustalonym przez kierownika jednostki.
 • Sporządzanie raportu kasowego i przedkładanie do pracownika Sekcji Dochodów celem zaksięgowania w programie finansowym.
 • Wystawianie dla wpłat gotówkowych od osób fizycznych dokumentów potwierdzających pływ opłaty.
 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 • Wystawianie faktur sprzedaży w programie ROZRACHUNKI.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 • Wykształcenie średnie, staż pracy min. 1 rok.
WYMAGANIA DODATKOWE:
 • Znajomość języka ukraińskiego.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności umiejętność pracy w MS Excel.
 • Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Znajomość o podatku dochodowym od osób fizycznym.
 • Dokładność, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole.
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w instytucjach sektora finansów publicznych.
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • CV oraz list motywacyjny.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
APLIKUJ TERAZ