Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego


NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja.

 

Dla naszego Klienta, prowadzimy obecnie rekrutację na stanowisko:

Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • planowanie audytów wewnętrznych w Spółce
 • prowadzenie procesów audytowych w komórkach organizacyjnych Spółki pod względem legalności i zgodności z obowiązującymi aktami normatywnymi
 • sporządzanie planu zadania audytowego
 • dokumentowanie zjawisk i procesów objętych tematyką zadania audytowego, mających bezpośredni wpływ na wynik audytowego zadania
 • ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości
 • przygotowanie rocznego planu audytów z uwzględnieniem zidentyfikowanych w Spółce obszarów ryzyka
 • przygotowywanie analiz i sprawozdań wewnętrznych, a także innych informacji na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
WYMAGANIA:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, prawo
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze audytu wewnętrznego lub kontroli wewnętrznej
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (mile widziane)
 • dobra znajomość j. angielskiego
OFERUJEMY:
 • pracę przy prestiżowym projekcie inwestycyjnym, będącym aktualnie największą inwestycją przemysłową w Polsce
 • benefity pozapłacowe (m.in. szkolenia, opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie do wypoczynku, karta sportowa)
 • system premii kwartalnych
 • szansę na rozwój i awans w strukturach organizacji
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
APLIKUJ TERAZ