Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Kontroler finansowy


Jeśli chcesz być częścią zespołu w międzynarodowym koncernie Knauf Interfer Aluminium, w branży Automotive i współpracować z klientami reprezentującymi jedne z najbardziej luksusowych marek samochodów takich jak Jaguar Land Rover, Mercedes, BMW, czy Volkswagen dołącz do nas na stanowisku 

 

Kontroler finansowy
Miejsce pracy: Opole
Jako Kontroler finansowy będziesz odpowiedzialny za:
 • Współudział w przygotowywaniu rocznego budżetu, planu wieloletniego oraz kontroli ich realizacji i analizę odchyleń, w cyklach miesięcznych;
 • Analizowanie rentowności według produktów, kanałów dystrybucji, klientów itp;
 • Wykonywanie kalkulacji dotyczących oceny rentowności planowanych projektów i inwestycji;
 • Sporządzanie analiz i raportów finansowych i operacyjnych na wewnętrzne potrzeby firmy - dla kierownictwa lub dla innych działów;
 • Ocenę sytuacji finansowej i bieżące raportowanie do bezpośredniego przełożonego;
 • Wspieranie firmy w kształtowaniu polityki obniżania kosztów;
 • Udział w przygotowywaniu prognoz przychodów, kosztów i rachunku wyników Spółki;
 • Wdrażanie i doskonalenie narzędzi kalkulacyjnych i analitycznych wykorzystywanych w spółce do celów controllingowych;
 • Nieustanne polepszanie ekonomiki procesów produkcyjnych;
 • Inicjowanie i wdrażanie wniosków zmierzających do polepszenia działalności działów firmy;
 • Dokładną znajomość wszystkich przepisów i zarządzeń pozostających w związku z pełnioną funkcją;
 • Współodpowiedzialność za poziom wskaźników określających pracę w dziale, w tym za koszty generowane w obszarze działu;
 • Wycenę produkcji w toku na koniec miesiąca;
 • Podział kosztów amortyzacji i energii elektrycznej na procesy produkcyjne dla Biura Rachunkowego na koniec każdego miesiąca;
 • Rozliczanie inwentaryzacji miesięcznych i rocznych;
 • Współpracę z Biurem Rachunkowym oraz Biegłym Rewidentem w czynnościach zakończenia roku i sporządzaniu bilansu;
 • Raportowanie odchyleń płatności i należności co dwa tygodnie do bezpośredniego przełożonego;
 • Generowanie zestawień Intrastat.
Wyślij do nas swoją aplikację jeśli:
 • Masz wykształcenie wyższe z zakresu księgowości, finansów, rachunkowości, ekonomii, administracji;
 • Masz min. 2-letnie doświadczenie na analogicznym stanowisku w firmie produkcyjnej;
 • Znasz język angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym min. B2;
 • Masz bardzo dobrą znajomość arkusza kalkulacyjnego i/lub aplikacji bazodanowych;
 • Znasz zagadnienia księgowe, prawne i podatkowe;
 • Umiesz pracować pod presją czasu i dobrze organizujesz swoją pracę.
Dołączając do nas zyskujesz:
 • Pracę w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym;
 • Dostęp do pełnego zakresu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Kursy językowe z lektorem na terenie firmy;
 • Dofinansowanie studiów i studiów podyplomowych;
 • Premie świąteczne;
 • Premie za wnioski racjonalizatorskie;
 • Premie za polecenie kandydata do pracy - 2 000 tyś brutto;
 • Dofinansowanie do posiłków;
 • Prywatną opiekę medyczną;
 • Ubezpieczenie grupowe na atrakcyjnych warunkach;
 • Darmowe porady prawne;
 • Przejrzyste możliwości rozwoju zawodowego w ramach struktur firmy;
 • Udział w corocznych imprezach integracyjnych.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ