Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Kontroler Finansowy


Plastic Omnium to wiodący na świecie dostawca innowacyjnych rozwiązań zapewniających wyjątkową, bezpieczniejszą i bardziej zrównoważoną mobilność. Kierując się innowacjami od momentu powstania, Grupa opracowuje i produkuje inteligentne systemy zewnętrzne, niestandardowe złożone moduły, systemy oświetleniowe, systemy czystej energii i rozwiązania w zakresie elektryfikacji dla wszystkich graczy w zakresie mobilności. Z przychodami ekonomicznymi w wysokości 9,5 miliarda euro w 2022 roku oraz globalną siecią 150 fabryk i 43 centrów badawczo-rozwojowych, Plastic Omnium polega na swoich 40 500 pracownikach, aby sprostać wyzwaniom związanym z transformacją mobilności.

 

Dywizja Lighting

 

Dywizja Lighting firmy Plastic Omnium obejmuje cały łańcuch złożonych systemów oświetleniowych, od komponentów po kompletne reflektory, od oświetlenia tradycyjnego po inteligentne i wysoko specjalistyczne produkty. Dywizja opracowuje rozwiązania wewnętrzne i zewnętrzne, które zapewniają większą swobodę projektowania, większe bezpieczeństwo i wspomaganie kierowcy.

Kontroler Finansowy
Miejsce pracy: Niemce, k. Lublina
Twój zakres obowiązków:
 • Przygotowanie budżetu i prognoz
 • Analiza rzeczywistych wyników oraz odchyleń od prognoz i budżetu
 • Przygotowanie danych finansowych P&L w okresie miesięcznym, kwartalnym i rocznym
 • Przygotowanie prognoz finansowych zakładu
 • Obliczanie kosztów produktu
 • Raportowanie danych finansowych do Grupy
 • Administracja danymi dotyczącymi wydatków kapitałowych
 • Administracja cen sprzedaży
 • Weryfikacja danych wejściowych
 • Udział w przygotowywaniu sprawozdania finansowego i danych dla audytorów
 • Przygotowywanie raportów i analiz finansowych
 • Aktualizacja finansowo-księgowych zakładek materiałowych i kalkulacja kosztów standardowych produktów
 • Zakładanie zbieraczy kosztów, zleceń wewnętrznych i statystycznych
 • Administracja cen sprzedaży; w tym kalkulacja cen I/Co, wprowadzanie cen do systemu SAP, monitorowanie rozbieżności cenowych i przygotowywanie faktur korygujących
 • Śledzenie wydatków i dochodów w porównaniu z budżetem i prognozami oraz analiza odchyleń
 • Przygotowywanie i analiza raportów rentowności produktów
 • Aktywna współpraca z pozostałymi działami firmy w zakresie wynikającym z wykonywanych zadań
Nasze wymagania:
 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki Finanse, Ekonomia lub Rachunkowość
 • Bardzo dobra znajomość MS Office, zwłaszcza Excel
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie - praca w środowisku międzynarodowym
 • Znajomość programu SAP
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz dokładność
 • Wysoko rozwinięta umiejętność logicznego i analitycznego myślenia
 • Zaangażowanie oraz nastawienie na realizację powierzonych celów
To oferujemy:
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dodatkowe ubezpieczenie na życie
 • Multikafeterię Benefit Systems (m. in. Multisport)
 • Dofinansowanie do posiłków – 50 %
 • Owocowe poniedziałki
 • Inne świadczenia i premie zgodnie z regulaminem wynagradzania
 • Konkurencyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kompetencji
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje
 • Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach firmy

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PO Lighting Poland Sp. z o. o. (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PO Lighting Poland Sp. z o. o danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem pols_gdprpoland@plasticomnium.com . Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 3 lat.

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

W razie pytań możesz się skontaktować z nami pod adresem pols_gdprpoland@plasticomnium.com .
APLIKUJ TERAZ