Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Kontroler Finansowy


Podejmij wyzwanie

Kontroler Finansowy
(Warszawa, ul. Równoległa 5)
CEL PRACY
 • sporządzanie raportów finansowych dla udziałowca według IFRS
 • przygotowywanie dla kierownictwa terminowej i czytelnej informacji zarządczej, w szczególności analiz sprzedaży i kosztów
 • weryfikacja prawidłowości ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych
 • udział w przygotowywaniu budżetów i estymacji wyniku finansowego, analiza realizacji budżetów oraz wyjaśnianie odchyleń
 • udział w procesie zamknięcia miesiąca
 • przygotowywanie raportów oraz analiz biznesowych i rekomendacji wspierających procesy decyzyjne
 • współpraca z Dyrektorem Finansowym i działem księgowości
 • współpraca w projektach dotyczących dostosowywania się do wymogów prawa podatkowego
 • udział w procesie planowania i kontroli w celu stałej poprawy efektywności kosztowej i przychodowej Spółki
OCZEKUJEMY
 • wykształcenie wyższe o kierunku: finanse, rachunkowość lub ekonomia
 • minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku kontrolera finansowego w międzynarodowej firmie
 • znajomości oraz doświadczenia w pracy według UOR i MSR
 • doświadczenie w planowaniu budżetowym i raportowaniu
 • bardzo dobra znajomość MS Excel
 • znajomość programu SAP będzie dodatkowym atutem
 • wysokie umiejętności analityczne, dokładność, skrupulatność, zaangażowanie
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność i nastawienie na osiąganie rezultatów
OFERUJEMY
 • umowę o pracę
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (pełna treść dostępna TUTAJ), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniższej klauzuli:


"Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KRKA-POLSKA Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie (02-235), przy ulicy Równoległej 5 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ww. podmiot oraz na przekazywanie tych danych do spółki Krka d.d. Novo mesto w Słowenii."


Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji.

APLIKUJ TERAZ