Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Kontroler Finansowy FP&A


Kim jesteśmy?

 • 90 krajów świata
 • 2 500 nowoczesnych zakładów
 • 32,6 mld CHF sprzedaży netto
 • 115 000 pracowników na świecie
 
Kontroler Finansowy FP&A
Lokalizacja: Warszawa
Czym będziesz się zajmować?
 • Odpowiedzialność za konsolidację danych finansowych, zarządczych oraz prognoz poszczególnych segmentów operacyjnych na poziomie kraju i ich raportowanie na potrzeby Krajowego Zespołu Zarządzającego oraz centrali w Szwajcarii
 • Odpowiedzialność za kontroling kosztów zarządu oraz sprzedaży (SG&A) – raportowanie, proces budżetowania, rolling forecast oraz pełnienie roli biznes partnera dla osób zarządzających poszczególnymi departamentami
 • Prognozy i raporting przepływów pieniężnych (Free Cash Flow) na szczeblu krajowym
 • Rozwój raportowania menedżerskiego na szczeblu krajowym, rekomendacje działań optymalizujących osiągany wynik finansowy, cash flow oraz poziom kapitału pracującego
 • Koordynacja przygotowania miesięcznych przeglądów wynikowych (Performance Review) z Krajowym Zespołem Zarządzającym
 • Wsparcie wybranych projektów finansowych
 • Współpraca z audytem finansowym

 

Co zyskasz?
 • umowę o pracę, opiekę medyczną Medicover
 • możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
 • szansę na rozwój wewnątrz organizacji
 • dostęp do szkoleń, unikalny plan rozwoju kompetencji
 • pracę w wyjątkowym, innowacyjnym miejscu
 • dostęp do najnowocześniejszych technologii
 • pracę w miejscu, gdzie masz wpływ na świat i otoczenie
Więc, jeśli posiadasz:
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia / finanse),
 • Minimum trzy lata doświadczenia w zakresie kontrolingu lub audytu finansowego w międzynarodowej firmie,
 • Znajomość zasad rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • Znajomość międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (IFRS),
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • Dobra znajomość MS Excel / Powerpoint, mile widziana znajomość systemu SAP,  
 • Bardzo dobre zdolności organizacji pracy i komunikacji,
 • Zaangażowanie, proaktywność, nastawienie na współpracę,  dobre rozumienie zależności biznesowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lafarge Cement S.A. z siedzibą w Małogoszczu, przy ul. Warszawska 110 (28-366), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000062569, numer NIP: 5261060765 o kapitale akcyjnym 811.329.500 PLN opłaconym w pełni, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Kielcach.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Radtke, mail: pl-m-inspektor-ochrony-danych@lafargeholcim.com

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej.

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące zainteresowań.

Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.

Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Ponadto dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenie lub ochrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres sześciu miesięcy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym, ze dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli wynika to z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

TU znajduje się pełna informacja o ochronie danych osobowych.
APLIKUJ TERAZ