Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Kontroler finansowy procesów – Audytor wewnętrzny


Nasza firma to organizacja z ogromnym potencjałem do wzrostu, działająca w sektorze FMCG, która jako jeden z liderów dostarcza na rynek najwyższej jakości produkty spożywcze. Firma posiada wieloletnie tradycje i konsekwentnie zwiększa swój udział rynkowy. W związku ze zmianą struktur organizacyjnych oraz ambitnymi planami ekspansji, aktualnie poszukujemy kandydatów na nowo powstałe w strukturach stanowisko:

Kontroler finansowy procesów – Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania:

 • Opracowanie procesów oraz procedur występujących w organizacji oraz ryzyk z nimi związanych,
 • Wykrywanie nadużyć oraz przewinień wynikających z codziennej pracy zakładów produkcyjnych oraz wdrażanie efektywnych zmian wraz z zaproponowaniem rozwiązań i czasu ich wdrożenia,
 • Bezpośrednia współpraca i codzienne doradztwo dla Dyrektora Finansowego,
 • Stworzenie planu audytowego dla całej spółki na przestrzeni jednego roku,
 • Samodzielne przygotowanie do działań kontrolnych, przeprowadzenie audytów zgodności z procedurami i przepisami wewnętrznymi, analiza odstępstw, wyjaśnienie przyczyn oraz przygotowanie propozycji zaleceń. Monitorowanie i ocena realizacji zaleceń.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe o profilu – finansowym, ekonomicznym lub pokrewnym,
 • Minimum 3-4 letnie doświadczenie na stanowisku Audytora Wewnętrznego,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w Wielkiej Czwórce lub firmie consultingowej,
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu samodzielnie audytu operacyjnego oraz finansowego w zakładach produkcyjnych,
 • Znajomość narzędzi i procedur audytowych, wiedza z zakresu finansów, rachunkowości, zarządzania ryzykiem oraz kontroli wewnętrznej,
 • Wymagane doświadczenie w zakresie szerokiego spektrum działania w badaniu audytorskim w ujęciu całościowym, a nie wycinkowym,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne,
 • Ogólna wiedza finansowa z dziedziny tworzenia budżetów, forecastów, KPI,
 • Umiejętność szybkiej analizy i podejmowania samodzielnych decyzji,
 • Komunikatywność, dociekliwość, sumienność, systematyczność, inicjatywa w działaniu oraz poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

Czeka na Ciebie:

 • Praca w stabilnej firmie z tradycjami,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Atrakcyjny system wynagradzania wraz z pakietem benefitów,
 • Dostęp do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Program rekomendacji pracowników – możliwość uzyskania dodatkowego bonusa finansowego za polecenie osób do pracy.
Kliknięcie w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób przesłanie do SuperDrob S.A. danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy oraz innych ustawach szczegółowych, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez SuperDrob S.A. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Jeżeli chcesz, aby Twoje dane osobowe zostały wykorzystane do innych naszych rekrutacji, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez SuperDrob S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie korzystając z adresu mailowego rodo@superdrob.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez SuperDrob S.A.
 1. Administratorem danych jest SuperDrob S.A. z siedzibą w Karczewie przy ulicy Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się z nami skontaktować pocztą elektroniczną: rodo@superdrob.pl, telefonicznie: +48 539 736 882 lub pisemnie na adres: SuperDrob S.A., ul. Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa
 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji.
 4. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 5. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 6. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Twoje dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.
 8. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting, dostawcom systemów informatycznych oraz spółkom z Grupy Kapitałowej SuperDrob. Wszyscy nasi dostawcy mają siedziby w Unii Europejskiej.
 9. W każdym czasie możesz cofnąć wyrażone zgody, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rodo@superdrob.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
APLIKUJ TERAZ