Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86804

Warunki pracy

Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Na stanowisku wykonywane są typowe czynności biurowe polegające między innymi na obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Praca wykonywana w siedzibie Urzędu oraz w terenie. Budynek Urzędu usytuowany jest przy ul. Jagiellońskiej 15 między ulicami Okrzei i Kłopotowskiego. Praca na VI piętrze siedmiopiętrowego budynku, dojazd na piętra dwoma windami.Obiekt i pomieszczenia pracy spełniają wymogi zatrudnienia osób niepełnosprawnych ruchowo. 


 

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole podatkowe w celu sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych.
 • Prowadzi postępowania podatkowe objęte właściwością urzędu w celu wykonywania obowiązków podatkowych .
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu dokonania zabezpieczenia tych zobowiązań .
 • Wydaje postanowienia w celu przedłużenia terminu zwrotu podatku.
 • Orzeka w zakresie kar porządkowych w celu zdyscyplinowania podatników/płatników do terminowego i prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych.
 • Prowadzi postępowania w zakresie sprzeciwu przedsiębiorcy na działania organu kontroli w celu ustalenia prawidłowości postępowania organu.
 • Dokonuje czynności sprawdzających w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w podatkach, kontroli lub audycie lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obsługi komputera
 • Znajomość pozostałych przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na stanowisku pracy tj.: Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021, poz. 685 z późn.zm.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ