Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 88121

Warunki pracy

Buudynek dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową -winda, podjazd.


Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Analizuje stan zagrożenia oszustwami podatkowymi w obszarach zadań wykonywanych przez KAS, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Opracowuje analizy i sprawozdania oraz informacje niezbędne do podejmowania decyzji związanych z realizacją polityki finansowej państwa oraz zarządzania ryzykiem, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Prowadzi analizy ryzyka, w tym analizy stanu zagrożenia przestępczością w obszarze zadań wykonywanych przez KAS, ze szczególnym uwzględnieniem określenia metod reakcji na ryzyko i kierunkowania kontroli w profilach ryzyka, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Prowadzi działalność analityczną, prognostyczną i badawczą dotyczącą zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Ocenia i prognozuje możliwe zagrożenia ekonomiczne, pozaekonomiczne i społeczne w obszarach zadań wykonywanych w Izbie i urzędach, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Zleca przeprowadzanie jednostkowych analiz ryzyka urzędom skarbowym i urzędom celno-skarbowym, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Porównuje, analizuje i ocenia dane z urzędów skarbowych z obszaru kontroli podatkowej oraz z urzędu celno-skarbowego z obszaru kontroli celno-skarbowej, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze podatków, kontroli, cła, audytu lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość Ustawy o Podatku od Towarów i Usług
 • Znajomość Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Umiejętności analityczne
 • Znajomość obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Skrupulatność, dociekliwość, wnikliwość
 • Znajomość Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ