Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Koordynator / Kierownik Działu Kontroli w Biurze Bezpieczeństwa i Kontroli


Dołącz do Biura Bezpieczeństwa i Kontroli

Koordynator / Kierownik Działu Kontroli w Biurze Bezpieczeństwa i Kontroli
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Grzybowska 45
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Koordynator/Kierownik Działu Kontroli w Biurze Bezpieczeństwa i Kontroli.
 • Chcemy zatrudnić jedna osobę na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki:
 • Zarządzanie procesem kontroli w RARS.
 • Zarządzanie rozproszonym zespołem podległych kontrolerów pod kątem: większej efektywności pracy, optymalizacji i zapewnienia przejrzystości procesu (rotacje zespołów, kontrolerów w terenie).
 • Planowanie i wprowadzanie zmian w procesie kontroli wynikających z nowych zadań realizowanych przez RARS.
 • Optymalizowanie procesu planowania kontroli rezerw strategicznych i zapasów interwencyjnych.
 • Opracowywanie oraz aktualizowanie dokumentów jakości dla procesu kontroli.
 • Weryfikacja projektów programów kontroli pod kątem zakresu kontroli i szczegółowych zagadnień do tego zakresu, metodyki prowadzenia kontroli oraz zasad dokumentowania czynności kontrolnych.
 • Realizacja zadań kontrolnych i pokontrolnych w zakresie rezerw strategicznych i zapasów interwencyjnych.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania:
 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum 3 lata stażu pracy/doświadczenia zawodowego w obszarze administracji i kontroli.
 • Wiedza z zakresu administracja publiczna, kontrola w JSFP, audyt, finanse publiczne.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.
 • Umiejętność zarządzania zespołem i procesami oraz nawiązywania i utrzymywania kontaktów.
 • Umiejętność planowania.
 • Umiejętności analityczne.
 • Wysokie kompetencje interpersonalne.
 • Zdolność do budowania autorytetu oraz motywowania zespołu.
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu.
 • Asertywność.
 • Samodzielność.
 • Terminowość, dokładność i nastawienie na realizację celów.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Wykształcenie wyższe w zakresie: audytu, finansów, prawa, administracji.
 • Studia podyplomowe związane z kontrolą, audytem, kontrolą zarządczą etc.
 • 5 lat doświadczenia zawodowego/stażu pracy w administracji (preferowane doświadczenie w instytucjach takich jak: NIK, US, KAS, itp.).
 • Mile widziane doświadczenie w koordynowaniu/zarządzaniu pracą zespołu rozproszonego.
 • Doświadczenie w dziedzinie kontroli w JSFP.
 • Wiedza z zakresu dotyczącego rynku rolnego i rynku paliw.
 • Język angielski w stopniu komunikatywnym.
 • Uprawnienia audytora, kontrolera NIK.
 • Kursy i szkolenia związane z kontrolą, audytem, ustawą o FP, rynkiem paliw/rolnym/medycznym.
Sprawdź co oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Premie uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV)
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.
APLIKUJ TERAZ