Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Koordynator Portfela Projektów


Koordynator Portfela Projektów
Twoje zadania:
 • Koordynowanie portfela projektów wspieranych przez Biuro Projektów, przygotowywanie scenariuszy Portfela
 • Zapewnianie sprawnego procesu decyzyjnego projektów
 • Weryfikacja kompletności danych zgłaszanych inicjatyw
 • Wdrażanie usprawnień procesów portfela projektów w celu poprawy przepływu pracy w projektach i zapewnienia efektywnego ich dostarczenia
 • Nadzór nad prawidłowym planowaniem i wykorzystaniem zasobów w projektach
 • Nadzór nad realizacją portfela projektów, z uwzględnieniem zgodności wykonania zaplanowanych celi strategicznych, korzyści, założeń budżetowych oraz harmonogramu w ramach powierzonego portfela projektów,
 • Opracowanie i monitoring kluczowych wskaźników wydajności (KPI) dla portfela projektów
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianą na poziomie portfela projektów
 • Identyfikacja i zarządzanie zależnościami w portfelu projektów
 • Ścisła współpraca z interesariuszami portfela projektów na różnych poziomach organizacji
 • Komunikacja związana z procesami portfela projektów
Twój profil:
 • Wykształcenie wyższe
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w obszarze zarządzania projektami, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w zarządzaniu portfelem projektów
 • Praktyczna umiejętność wykorzystania metod i narzędzi zarzadzania portfelem projektów, projektami oraz procesami PMO
 • Dobra znajomość narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie projektami i portfelem projektów
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, PowerPoint)
 • Bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne i analityczne
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Wysoka orientacja na wyniki i proaktywna postawa
 • Mile widziana certyfikacja w obszarach zarządzania projektami, np. PfMP, P3O, MoP
 • Mile widziana znajomość oprogramowania Hadrone PPM
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
Miejsce pracy:
Ostrów Mazowiecka
KORZYŚCI,
które oferujemy:
 • Firmowe dwujęzyczne przedszkole z oddziałem żłobkowym dla dzieci pracowników
 • Dofinansowanie świąteczne - 2 razy w roku
 • Możliwość dołączenia do dodatkowej opieki medycznej Medicover
 • Program poleceń pracowniczych
 • Atrakcyjne zniżki na zakup mebli
 • ZFŚS
 • Możliwość rozwoju wewnątrz organizacji w ramach rekrutacji wewnętrznych
 • Szkolenia podwyższające kwalifikacje zawodowe
 • Możliwość nauki jęz. angielskiego i niemieckiego poprzez platformę online
 • Elastyczny czas pracy
 • Możliwość pracy zdalnej (opcjonalnie)
Koordynator Portfela Projektów
Miejsce pracy: Ostrów Mazowiecka
Twoje zadania:
 • Koordynowanie portfela projektów wspieranych przez Biuro Projektów, przygotowywanie scenariuszy Portfela
 • Zapewnianie sprawnego procesu decyzyjnego projektów
 • Weryfikacja kompletności danych zgłaszanych inicjatyw
 • Wdrażanie usprawnień procesów portfela projektów w celu poprawy przepływu pracy w projektach i zapewnienia efektywnego ich dostarczenia
 • Nadzór nad prawidłowym planowaniem i wykorzystaniem zasobów w projektach
 • Nadzór nad realizacją portfela projektów, z uwzględnieniem zgodności wykonania zaplanowanych celi strategicznych, korzyści, założeń budżetowych oraz harmonogramu w ramach powierzonego portfela projektów,
 • Opracowanie i monitoring kluczowych wskaźników wydajności (KPI) dla portfela projektów
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianą na poziomie portfela projektów
 • Identyfikacja i zarządzanie zależnościami w portfelu projektów
 • Ścisła współpraca z interesariuszami portfela projektów na różnych poziomach organizacji
 • Komunikacja związana z procesami portfela projektów
Twój profil:
 • Wykształcenie wyższe
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w obszarze zarządzania projektami, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w zarządzaniu portfelem projektów
 • Praktyczna umiejętność wykorzystania metod i narzędzi zarzadzania portfelem projektów, projektami oraz procesami PMO
 • Dobra znajomość narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie projektami i portfelem projektów
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, PowerPoint)
 • Bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne i analityczne
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Wysoka orientacja na wyniki i proaktywna postawa
 • Mile widziana certyfikacja w obszarach zarządzania projektami, np. PfMP, P3O, MoP
 • Mile widziana znajomość oprogramowania Hadrone PPM
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
KORZYŚCI,
które oferujemy:
 • Firmowe dwujęzyczne przedszkole z oddziałem żłobkowym dla dzieci pracowników
 • Dofinansowanie świąteczne - 2 razy w roku
 • Możliwość dołączenia do dodatkowej opieki medycznej Medicover
 • Program poleceń pracowniczych
 • Atrakcyjne zniżki na zakup mebli
 • ZFŚS
 • Możliwość rozwoju wewnątrz organizacji w ramach rekrutacji wewnętrznych
 • Szkolenia podwyższające kwalifikacje zawodowe
 • Możliwość nauki jęz. angielskiego i niemieckiego poprzez platformę online
 • Elastyczny czas pracy
 • Możliwość pracy zdalnej (opcjonalnie)
APLIKUJ TERAZ