Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Księgowa / Księgowy


Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Księgowa / Księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres obowiązków Księgowej:
  • aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych według określonych standardów (np. polska ustawa o rachunkowości, IFRS, US GAAP itp.),
  • dekretowanie i księgowanie dokumentów,
  • księgowanie i wyliczenia rezerw, wycen walutowych, podatku odroczonego, rozliczeń międzyokresowych kosztów itp.,
  • prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej,
  • przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych,
  • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami.

Oferujemy:

  • Perspektywy rozwoju
  • może awansować na stanowisko Główny księgowy
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ