Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Księgowa w Wydziale Księgowości


PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa/Departament Ekonomiczno-Finansowy

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

 

Księgowa w Wydziale Księgowości
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków:
 • Ocena formalno-rachunkowa i podatkowa faktur w Workflow OFZ (Obieg Faktur Zakupowych).
 • Księgowanie faktur zakupowych w systemie SAP.
 • Przygotowanie i rozliczanie kompensat oraz sporządzanie oświadczeń o potrącaniu wierzytelności.
 • Ocena formalno-rachunkowa i podatkowa dokumentów w EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów).
 • Monitorowanie faktur w Workflow OFZ i współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie terminowej akceptacji dokumentów.
 • Składanie wniosków do ADP dot. zakładania lub zmiany danych kontrahentów.
 • Bieżące monitorowanie, regulowanie i rozliczanie zobowiązań uwzględniających cesje wierzytelności.
 • Przygotowywanie porozumień i wyliczane skonta z tytułu wcześniejszej płatności zobowiązań.
 • Wystawianie not korygujących, analiza i rozliczanie kont dostawców.
 • Sporządzanie miesięcznych raportów przeterminowanych płatności.
 • Prowadzenie rejestru i archiwizowanie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.
 • Ewidencja należności warunkowych.
 • Księgowanie odpisu na ZFŚS oraz miesięcznego wykorzystania odpisu.
 • Realizacja płatności z tyt. zwrotów wadiów i zabezpieczeń wraz z odsetkami.
 • Generowanie z SAP arkuszy spisu z natury, uzgadnianie różnic i księgowanie dokumentów inwentaryzacyjnych.
 • Potwierdzanie sald dostawców i wyjaśniania niezgodności (kontakt mailowy i telefoniczny).
Nasze wymagania:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe: Rachunkowość, Ekonomia.
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie zadań przypisanych na stanowisku.
 • Znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel).
 • Znajomość obsługi systemu SAP, EOD.
 • Znajomość zagadnień finansowych i rachunkowości.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i raportowania z zakresu wykonywanych zadań.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej.
To oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
APLIKUJ TERAZ