Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Księgowy


Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Przemyśl
Ogłoszenie o naborze Nr 117312

Warunki pracy


 • Praca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy
  z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


 • Lokalizacja w jednym pięciokondygnacyjnym budynku biurowym (dźwig osobowy). Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.


   


   Zakres zadań

 • Prowadzi wymagane ewidencje i dokumentację księgową,
 • Realizuje plan finansowy wydatków,
 • Przygotowuje i opracowuje materiały źródłowe niezbędne do udzielenia informacji publicznej,
 • Współpracuje przy realizacji zadań z komórkami organizacyjnymi Izby i innymi jednostkami organizacyjnymi KAS,
 • Sporządza informacje, analizy i sprawozdania w zakresie realizowanych zadań,
 • Archiwizuje dokumenty,
 • Rozlicza inwentaryzację składników majątkowych,
 • Prowadzi księgi druków ścisłego zarachowania z zakresu rachunkowości budżetowej dla druków w komórce organizacyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o służbie cywilnej,
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętności interpersonalne: grzeczność i uprzejmość, łatwość komunikacji, tj: umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły oraz umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ