Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Księgowy


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 132689

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie inspektoratu w Gdańsku. Budynek, w którym mieści się inspektorat nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się, brak windy oraz podjazdu. Pomieszczenia inspektoratu znajdują się na  pierwszym piętrze. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Narzędzia pracy: zestaw komputerowy.

Zakres zadań

 • dekretuje dokumenty księgowe, wprowadza je do programu finansoso-księgowego oraz kontroluje pod względem formalnym i rachunkowym
 • uzgadnia należności i zobowiązania
 • sporządza przelewy bankowe
 • sporządza listy płac, rozlicza składki ZUS oraz podatek dochodowy
 • współpracuje z instytucjami ubezpieczeniowymi i podatkowymi
 • archiwizuje dokumenty płacowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Znajomość zasad księgowości budżetowej sektora finansów publicznych oraz klasyfikacji budżetowej
 • Umiejętność obsługi programu VideoTEL, Płatnik, Gratyfikant
 • Znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych
 • Rzetelność i odpowiedzialność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy
APLIKUJ TERAZ