Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Księgowy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 133108

Warunki pracy


 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
 • praca w siedzibie urzędu i poza urzędem (praca w terenie-powiat ostrowski)
 • wyjazdy służbowe
 • szkolenia
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych w pracy biurowej urządzeniach
 • samodzielne kierowanie samochodem służbowym
 • brak wind i podjazdów (stanowisko pracy zlokalizowane jest na I pietrze budynku)
 • toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
 • miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej

 

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrolę bieżącą w zakresie analizy dochodów i wydatków oraz prowadzi księgowość analityczną kont
 • sporządza miesięczne zestawienia rachunków, zestawienia z badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz świadectw zdrowia a także miesięczne zestawienia z nadzoru w zakładach Urzędowych Lekarzy Weterynarii
 • sprawdza pod względem formalnym i rachunkowym faktury oraz faktury dotyczące zobowiązań jednostki
 • uzgadnia konta – przygotowuje jednostkę do przeprowadzania półrocznej i rocznej inwentaryzacji kont księgowych
 • przeprowadza kontrolę nad zamknięciem ksiąg rachunkowych jednostki w zakresie przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień, przygotowuje załączniki, sporządza informacje dodatkowe
 • ustala przypis dochodu i sporządza dokumenty księgowe, uzgadnia salda z dłużnikami (potwierdza salda)
 • prowadzi sprawy zamówień publicznych jednostki
 • obsługuje programy i systemy informatyczne m.in.: Płatnik, ePPK, Rewizor, ,,Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa - Trezor"

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • dobra znajomość obsługi pakietu Office
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o ubzpieczeniach społecznych
 • znajomość ustawy o Służbie Cywilnej
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ