Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Menedżer ds. Rozwoju Biznesu


Faktoria to spółka należąca do Grupy Nest Bank - pierwszy fintech bankowy z szeroką paletą rozwiązań przyspieszających, odraczających i zabezpieczających płatności małych, średnich i większych firm. W naszym portfolio znajduje się zarówno klasyczny faktoring jak i usługa płatności odroczonych dla firm w systemie Buy Now Pay Later (Spingo).
 
Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia przy wsparciu najnowszych technologii i trendów, od ponad 5 lat 
(z powodzeniem!) rozwijamy nasz wachlarz produktów.
 
Jako zespół, jesteśmy zgraną grupą ponad 100 pasjonatów swojej branży i niezmiennie, niemal wykładniczo rośniemy w siłę tworząc nowe rozwiązania dla naszych Klientów i Partnerów biznesowych. 

Menedżer ds. Rozwoju Biznesu
Miejsce pracy: Warszawa
Jakie będą Twoje zadania?
 • Sprzedaż rozwiązań finansowych dla biznesu (segment SME) opartych na finansowaniu należności (wszystkie rodzaje faktoringu) 
 • Aktywne promowanie produktów i usług Faktorii
 • Nawiązywanie relacji z Klientami Biznesowymi
 • Współpraca z Brokerami, Pośrednikami i Partnerami Finansowymi
Czego oczekujemy?
 • Doświadczenia w sprzedaży usług finansowych
 • Znajomości rynku i potrzeb Klientów B2B (segment SME)
 • Przedsiębiorczości
 • Pasji do sprzedaży
 • Samodzielności i konsekwencji w działaniu
 • Wiedzy z zakresu usług finansowych
 • Optymizmu
 • Prawa jazdy kat B - gotowość do podróży po całym kraju
Dlaczego warto do nas dołączyć?

 

Co prawda nie mamy owocowych czwartków, ale mamy coś lepszego! 

 • Po pierwsze: wszystko czego potrzebujesz do pracy we wspaniałej atmosferze, bo wierzymy w to, że to nie owocowe czwartki sprawią, że będzie Ci z nami dobrze, ale właśnie nieprzeciętni ludzie, którzy dają nam codziennie siłę do działania.
 • Po drugie: praca z nami to możliwość tworzenia i ulepszania naszej oferty dla przedsiębiorców, wiele sukcesów już za nami, a kolejne możemy odnieść dzięki Tobie, masz zielone światło na zgłaszanie pomysłów i realny wpływ na rozwój naszej firmy.
 • Po trzecie: pracujemy hybrydowo, więc możesz dostosować swoją obecność w biurze do własnych potrzeb.
 • Po czwarte: oferujemy dobre wynagrodzenie, benefity pozapłacowe, brak dress code’u oraz krótszą pracę w każdy piątek.
 • Po piąte: Jeśli udało Ci się dotrzeć do tego punktu, to dobry moment aby się z nami skontaktować i dowiedzieć się więcej! 
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Faktoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, KRS 0000656462 (dalej: Faktoria).
2. Faktoria wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować kierując korespondencję na adres siedziby Faktorii lub e-mail iod@faktoria.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Faktorię w celu:
a) przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ Kodeksu Pracy, w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania ww. danych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
b) przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody, co dotyczy danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda może zostać wyrażona poprzez wyraźne działanie, w związku z czym wysłanie przez Pana/Panią dokumentów rekrutacyjnych zawierających zakres danych szerszy niż wskazany w pkt a) powyżej traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych.
c) realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
d) realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykonania obowiązków. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
e) przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom obsługującym Faktorię w zakresie informatycznym, finansowym i prawnym. Przekazanie danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Faktorii jako administratora danych.
6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w zakresie wskazanym w pkt 3 lit d) do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Pani/Pana udziału w procesie rekrutacyjnym. W odniesieniu do danych określonych w pkt 3 lit e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. być przekazywane do państwa trzeciego. W procesie rekrutacji Faktoria nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji uzasadnionego interesu ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.
9. W przypadku braku realizacji lub niewłaściwej realizacji praw, o których mowa powyżej przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pamiętaj o wprowadzeniu zapisu w CV wyrażającego wyraźną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Faktoria Sp. z o.o. w procesie rekrutacji. Brak zgody uniemożliwi rozpatrzenie otrzymanej oferty pracy w przyszłych rekrutacjach.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Faktoria Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Faktorię moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Jestem świadoma/-y, że zgoda ta może być przez mnie odwołana w dowolnym momencie bez podania przyczyny, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem."
APLIKUJ TERAZ