Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Młodszy Kontroler Finansowy


Corten Medic jest dynamicznie rozwijającym się niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej świadczącym kompleksowe usługi medyczne na najwyższym poziomie. Corten Medic rozpoczęło swoja działalność w 1993 roku. Działania firmy opierają się na stałym dostosowywaniu się do potrzeb Pacjentów, ciągłej trosce o ich zdrowie, jak również promocję zdrowia wśród Pacjentów i ich rodzin. Aby sprostać tym wymaganiom firma wdraża najnowsze rozwiązania w zakresie diagnostyki i leczenia chorych, unowocześnia bazę sprzętową, usprawnia stosowane technologie medyczne, zaś pracownicy zarówno medyczni jak i pozostały personel dążą do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Młodszy Kontroler Finansowy
Miejsce pracy: Warszawa
Zadania:
 • Tworzenie standardowych raportów wyników finansowych, analiz oraz modeli analitycznych niezbędnych do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Współpraca i analityczne wsparcie decyzji biznesowych działu sprzedaży i marketingu w tym kalkulacja ad hoc.
 • Proponowanie działań korygujących w celu polepszenia wyników ekonomicznych.
 • Kontrola nad odchyleniami kosztów i przychodów oraz formułowanie wniosków na podstawie otrzymanych wyników.
Wymagania:
 • 1-2 lata doświadczenia w pracy w zespole finansowym (kontroling/analizy biznesowe/analizy strategiczne/doradztwo/audyt).
 • Wykształcenie wyższe kierunek: finanse, rachunkowość, zarządzanie.
 • Bardzo dobra znajomość programu MS Excel.
 • Bardzo dobrze rozwinięte zdolności analityczne i umiejętność interpretacji danych.
 • Odpowiedzialność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność budowania relacji z biznesem.
Oferujemy:
 • Elastyczny czas pracy i atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Współpraca oparta o umowę o pracę.
 • Nowoczesne narzędzia pracy.
 • Miłą i przyjazną atmosferę.
 • Możliwość rozwoju w strukturach organizacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółki z Grupy Corten Medic z siedzibą w Warszawie (02-784),przy ul. Dunikowskiego 10 w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"

a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych dodatkowo:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółki z Grupy Corten Medic.
W przypadku nie umieszczenia odpowiedniej klauzuli Pana/Pani aplikacja nie weźmie udziału w procesie rekrutacyjnym.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych są Spółki z Grupy Corten Medic z siedzibą w 02-784 Warszawie, ul. Dunikowskiego 10 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko, jak również w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, o ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganych przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Ponadto w każdej chwili mogą Państwo cofnąć na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez administratora danych osobowych przed wycofaniem zgody.
APLIKUJ TERAZ