Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Młodszy Kontroler Finansowy


Podejmij wyzwanie

Młodszy Kontroler Finansowy
(Warszawa)
CEL PRACY
 • udział w przygotowywaniu budżetów i estymacji wyniku finansowego
 • efektywna kontrola wydatków, analiza realizacji i odchyleń budżetów
 • udział w procesie zamknięcia miesiąca , kalkulacja przychodów z tytułu świadczonych usług oraz kalkulacja rezerw
 • przygotowywanie raportów oraz analiz biznesowych i rekomendacji wspierających procesy decyzyjne
 • współpraca z Dyrektorem Finansowym, Kontrolerem Finansowym i działem księgowym
 • współpraca w projektach dotyczących dostosowywania się do wymogów prawa podatkowego
OCZEKUJEMY
 • wykształcenie wyższe o kierunku: finanse, rachunkowość lub ekonomia
 • minimum 3 letnie doświadczenie z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz kontroli kosztów
 • znajomości oraz doświadczenia w pracy według UOR i MSR
 • doświadczenie w planowaniu budżetowym i raportowaniu
 • bardzo dobra znajomość MS Excel
 • znajomość programu SAP będzie dodatkowym atutem
 • wysokie umiejętności analityczne, dokładność, skrupulatność, zaangażowanie
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • ·odpowiedzialność i nastawienie na osiąganie rezultatów
OFERUJEMY
 • umowę o pracę
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
 • możliwość rozwoju zawodowego

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (pełna treść dostępna TUTAJ), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniższej klauzuli:


"Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KRKA-POLSKA Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie (02-235), przy ulicy Równoległej 5 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ww. podmiot oraz na przekazywanie tych danych do spółki Krka d.d. Novo mesto w Słowenii."


Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji.

APLIKUJ TERAZ