Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Młodszy kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Legnica
Ogłoszenie o naborze Nr 82912

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Praca w terenie

 • Budynek biurowy przy ul. Marcinkowskiego 1-3 w Legnicy

 • Budynek 4-kondygnacyjny podpiwniczony (brak windy)

 • Budynek częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – tylko  parter – przy wejściu do budynku podjazd, na parterze platforma (podnośnik) umożliwiająca wjazd na wysoki parter

 • Brak toalet dla osób niepełnosprawnych

 • Przy budynku parking wewnętrzny dla pojazdów służbowych i prywatnych

 • Pokoje socjalne

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrolę celno-skarbową w celu weryfikacji przestrzegania przepisów prawa podatkowego i prawa celnego
 • Prowadzi postępowania podatkowe w pierwszej instancji w sprawach objętych kontrolą celno-skarbową w celu prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych
 • Sporządza w kontroli celno-skarbowej i w postępowaniu podatkowym protokoły oraz projekty pism, postanowień, wezwań, zawiadomień, wyników kontroli i decyzji w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań komórki
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu zminimalizowania ryzyka ich niewykonania
 • Współdziała z innymi organami w celu prawidłowego wykonywania zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego od 0,5 roku do 1 roku w obszarze stosowania przepisów prawa podatkowego
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ